Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Νέο αδειοδοτικό ΑΠΕ: Πρόταση για κατάργηση της μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης – Κυρώσεις στους Διαχειριστές για καθυστερήσεις

Νέο αδειοδοτικό ΑΠΕ: Πρόταση για κατάργηση της μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης – Κυρώσεις στους Διαχειριστές για καθυστερήσεις

Η απάλειψη ενός από τα υφιστάμενα βήματα ωρίμανσης των νέων έργων ΑΠΕ, με την κατάργηση της μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης, συγκαταλέγεται στην πρόταση της Επιτροπής Αδειοδότησης ΑΠΕ του ΥΠΕΝ, υπό τη Γενική Γραμματέα Α. Σδούκου, για την περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, έπειτα από την αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με τη Βεβαίωση Παραγωγού ΑΠΕ. 

Αυτό σημαίνει πως, μετά τη λήψη της Βεβαίωσης Παραγωγού και την περιβαλλοντική αδειοδότηση (για όσα έργα δεν απαλλάσσονται), ο επενδυτής θα υποβάλει απευθείας αίτηση για οριστική προσφορά σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ (για έργα έως 8 MW) ή στον ΑΔΜΗΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόταση, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται πλέον σε κύκλους, τις 10 πρώτες μέρες κάθε μήνα. 

Ειδικά για τους εξαιρούμενους σταθμούς και στην περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, κατά την εξέταση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο ΔΕΔΔΗΕ απαλλάσσεται πλέον από τον έλεγχο για τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης, ο οποίος θα γίνεται από εξωτερικό ανεξάρτητο δικηγόρο. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο ΔΕΔΔΗΕ όσο και ο ΑΔΜΗΕ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν συμπληρωτικά στοιχεία ή διευκρινίσεις έως και 20 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, η οποία μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος θεωρείται πλήρης. 

Παράλληλα, η χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης θα πρέπει να γίνεται εντός 2 μηνών, ενώ προθεσμίες προβλέπονται επίσης και για την κατασκευή των έργων σύνδεσης που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής (όπως για παράδειγμα 6 ή 18 μήνες για υποσταθμό στο δίκτυο διανομής και 24 μήνες για το σύστημα μεταφοράς).  Αν δεν τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες, τότε προβλέπονται κυρώσεις για τους Διαχειριστές. 

Κατά την εξέταση της Άδειας Εγκατάστασης, σαφές περιθώριο (και πάλι 20 ημερών), προβλέπεται και για το χρονικό «παράθυρο» εντός του οποίου μπορεί η αδειοδοτούσα αρχή να ζητήσει συμπληρωτικά στοιχεία ή διευκρινίσεις για τις υποβληθείσες αιτήσεις. Η Άδεια Εκγατάστασης θα εκδίδεται εντός 20 ημερών από την πληρότητα. 

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει και μέτρα για την επίλυση δασικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα στις δασικές γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις μελετών, όπου εισηγείται η γνωμοδότηση των δασικών υπηρεσιών επί της ΜΠΕ να γίνεται μόνο από το αρμόδιο Δασαρχείο, καθώς και οι διαδικασίες έγκρισης των μελετών να ολοκληρώνονται από τη Διεύθυνση Δασών της Περιφερειακής Ενότητας. 

Για την έγκριση επέμβασης, προτείνει να αφορά ευρύτερη έκταση όπου επιτρέπεται η επέμβαση και να «κλειδώνουν» τα ακριβή εμβαδά επέμβασης στο στάδιο έκδοσης του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, όπου και θα υπολογίζεται το σχετικό αντάλλαγμα. Επίσης, εισηγείται την αποσαφήνιση ότι ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Ιδιωτικών Δασικών Εκτάσεων δεν γίνεται στο στάδιο της ΜΠΕ. 

Για τις αναδασώσεις, προτείνεται η έγκριση της μελέτης να μην αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. Επίσης, να οριστεί τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του τυπικού κόστους δάσωσης/αναδάσωσης με βάση τον χαρακτήρα της έκτασης προς επέμβαση, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα καταβολής της δαπάνης αναδάσωσης εξαρχής από τον επενδυτή στον Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Τέλος, εισηγείται να καθοριστούν νέες προδιαγραφές για μελέτες δασικής οδοποιίας έργων ΑΠΕ, βάσει και της εξέλιξης της τεχνολογίας των ανεμογεννητριών. 

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …