Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ για απλοποίηση και αποθήκευση: Άδειες για έργα ΑΠΕ σε λιγότερο από 2 έτη – Πρόβλεψη για περικοπές 5% στην απορρόφηση του “πράσινου” ρεύματος

Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ για απλοποίηση και αποθήκευση: Άδειες για έργα ΑΠΕ σε λιγότερο από 2 έτη – Πρόβλεψη για περικοπές 5% στην απορρόφηση του “πράσινου” ρεύματος

Σε διάστημα μικρότερο από τα 2 έτη από 5 που ισχύουν σήμερα, θα ολοκληρώνεται η αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου για την απλοποίηση της διαδικασίας που προωθεί το ΥΠΕΝ και ανακοινώνεται εντός των ημερών. Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να διευκολυνθεί η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 12000MW που θα μεταφραστούν σε επενδυτικό τσουνάμι ύψους 10 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά στην αδειοδότηση των ΑΠΕ και των έργων αποθήκευσης, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα προωθηθεί η νομοθετική παρέμβαση για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. 

Οι επτά βασικές αλλαγές που θα προωθεί το νέο νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες είναι:

  1. Αλλάζει η  διαδικασία αδειοδότησης από σειριακή σε παράλληλη  
  2. Διαχωρίζονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι ανά στάδιο αδειοδότησης  και η κάθε υπηρεσία ελέγχει αποκλειστικά τα θέματα αρμοδιότητας της
  3. Απαλλάσσονται οι αρμόδιοι φορείς αδειοδότησης από μεγάλο διοικητικό βάρος 
  4. Μειώνονται οι προθεσμίες για ανταπόκριση στα αιτήματα των επενδυτών.
  5. Μπαίνουν φίλτρα και ορόσημα για απόδειξη της φερεγγυότητας και του πραγματικού ενδιαφέροντος των επενδυτών 
  6. Παρέχεται ευελιξία στους επενδυτές στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σταθμών χωρίς την απαίτηση για τροποποίηση των αδειών και επανάληψη όλης της αδειοδότησης από την αρχή.
  7. Θεσπίζεται Υπηρεσία μιας Στάσης στο ΥΠΕΝ και δημιουργείται Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ για την παρακολούθηση όλης της αδειοδοτικής διαδικασίας

Περικοπές 5%

Τον δρόμο για περικοπές έως 5% στην έγχυση ενέργειας από «πράσινες» μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όταν αυτό χρειάζεται για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος, θα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες του energypress η ρύθμιση για τη μη εγγυημένη απορρόφηση ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.  Όπως έχει γράψει το energypress, η ρύθμιση για τις περικοπές θα αφορά το σύνολο του δικτύου, σε πανελλαδική κλίμακα, ώστε να διασφαλισθεί πως ο ηλεκτρικός «χώρος» που θα δημιουργηθεί από τα έργα του ΑΔΜΗΕ έως το 2030, για την αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς, θα αξιοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερα έργα ΑΠΕ. 

Μείωση χρόνου

Με τη νέα αδειοδοτική διαδικασία ο χρόνος αδειοδότησης νέων επενδύσεων μειώνεται δραστικά σε περίπου 14 μήνες.  

Πιο συγκεκριμένα τα στάδια της αδειοδότησης από 7 γίνονται 5, καθώς καταργείται η μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Πλέον τα στάδια είναι: Βεβαίωση παραγωγού (ΡΑΕ), Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΥΠΕΝ), Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), Σύμβαση Σύνδεσης (ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ) – Άδεια Εγκατάστασης (ΥΠΕΝ)– Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης (ΔΑΠΕΕΠ) και Άδεια Λειτουργίας (ΥΠΕΝ). 

Με το νέο νόμο ο αριθμός των δικαιολογητικών από 91 μειώνεται σε 54 και θα μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά. Επίσης με τη νέα αδειοδοτική διαδικασία μειώνονται οι περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση των αδειών και πλέον δίνεται η δυνατότητα απλής ενημέρωσης – επικαιροποίησης των φακέλων χωρίς να καθυστερεί η ανάπτυξη του έργου και να πρέπει να ενημερωθεί όλο το έργο από την αρχή. 

Τα βήματα απλοποίησης της διαδικασίας, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: μη υποβολή των ίδιων δικαιολογητικών, που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλα στάδια, ευελιξία στους επενδυτές να ωριμάσουν μικρότερης ισχύος έργα από ό,τι αποτυπώνεται στην ΑΕΠΟ, τίθεται σε άμεση ισχύ η σύμβαση σύνδεσης που διαχωρίζεται σε κύριο μέρος και συμπλήρωμα, απεμπλέκεται από την άδεια εγκατάστασης και περιορίζονται οι πιθανότητες για τροποποίηση της σύμβασης σύνδεσης, καταργείται η σειριακή ηλέκτριση έργων ΑΠΕ σε κοινό υποσταθμό. 

Παράλληλα ψηφιοποιούνται μια σειρά από διαδικασίες ενώ η υπηρεσία μιας στάσης θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει όλη την αδειοδότηση. 

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης, μειώνεται ο χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών στα αιτήματα των επενδυτών, μειώνεται ο αριθμός των δικαιολογητικών, καθώς και ο όγκος των αιτημάτων στο Διαχειριστή με την υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής στο στάδιο της αίτησης για οριστική προσφορά σύνδεσης. 

Τέλος εντός ενός έτους από την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης καθίσταται υποχρεωτική για τον επενδυτή η υποβολή αιτήματος για άδεια εγκατάστασης, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα και γρήγορα η ανάπτυξη των έργων. 

Το πλαίσιο για την αποθήκευση 

Ο δεύτερος «πυλώνας» του νομοσχεδίου αφορά την ορθολογική οργάνωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ο καθορισμός του πλαισίου ενίσχυσης που θα διέπει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που συνδυάζονται με εγκαταστάσεις αποθήκευσης. 

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση τριών κατηγοριών αδειών για έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκινώντας από τους μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης. Στην περίπτωση των έργω ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης, θα γίνεται κατηγοριοποίηση σε σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζονται με μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες δεν απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο (η αποθήκη είναι πίσω από τον σταθμό ΑΠΕ), καθώς και σε σταθμούς ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης που μπορούν τόσο να εγχέουν όσο και να απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο. 

Τα πρώτα έργα θα είναι επιλέξιμα για λήψη ενίσχυσης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση το κοινοποιημένο καθεστώς ενίσχυσης έργων ΑΠΕ, ενώ η δεύτερη κατηγορία έργων δεν θα μπορεί να λαμβάνει ενίσχυση. Στην περίπτωση των καταναλωτών με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης, τα έργα και πάλι θα κατηγοριοποιούνται σε σχέση με τη δυνατότητα έγχυσης ή μη ενέργειας στο δίκτυο. Για την πρώτη περίπτωση έργων θα είναι αναγκαία η αδειοδότηση της μονάδας αποθήκευσης ενώ για τη δεύτερη όχι.

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …