Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Σε διαβούλευση η αναθεώρηση του μεθοδολογικού πλαισίου ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ.

Σε διαβούλευση η αναθεώρηση του μεθοδολογικού πλαισίου ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ.

Από 1/1/2019 για όλα τα δημόσια κτίρια υπάρχει υποχρέωση να σχεδιάζονται ως κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZeb). Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τα υπόλοιπα κτίρια εκτός κατοικίας από 1/1/2021 ενώ από 1/6/2021 ενεργοποιείται η ανωτέρω υποχρέωση και για τα κτίρια κατοικίας.

Με βάση τον ορισμό που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΕΝ. για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως nZeb πρέπει ενεργειακά να κατατάσσεται στην κατηγορία “Α” ή υψηλότερα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώνει λιγότερη από τη μισή ενέργεια από αυτή που θα κατανάλωνε αν ήταν κατασκευασμένο με τις ελάχιστες προδιαγραφές που τέθηκαν με τον πρώτο Κ.Εν.Α.Κ. (2011) γεγονός που αυστηροποιεί αρκετά και “δυσκολεύει” τον σχεδιασμό των νέων κτιρίων.

Το παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εφαρμοστικοί κανονισμοί της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών (Ecodesign και Energy Labelling) είναι πλέον σε ισχύ για το σύνολο των προϊόντων που εγκαθίσταται στα κτίρια, δημιούργησε την ανάγκη να επικαιροποιηθεί το εθνικό μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού των κτιρίων και της αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στο ΥΠ.ΕΝ. και το Τ.Ε.Ε., το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος αναθεωρεί στο σύνολο τους τις Τεχνικές Οδηγίες που αφορούν στον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων και εκδίδει μια σειρά από νέες Τεχνικές Οδηγίες που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον τεχνικό κόσμο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού των νέων κτιρίων.

Κείμενα Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. για διαβούλευση

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2: Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων

Διαβούλευση από 19/04/21 έως 7/05/21
Σχέδιο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2
Αποστολή παρατηρήσεων – σχολίων στο totee-20701-02@central.tee.gr

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-7: Τεχνητός και Φυσικός Φωτισμός κτιρίων

Διαβούλευση από 19/04/21 έως 21/05/21
Σχέδιο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-7
Αποστολή παρατηρήσεων – σχολίων στο totee-20701-07@central.tee.gr

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …