Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Τα όρια ισχύος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα

Τα όρια ισχύος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ με θέμα: “Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και ισχύει.”

Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα αφορά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) (εφεξής αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας), με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και ισχύει.

Με την παρούσα καθορίζεται το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη, εντός του οποίου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Προσδιορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα

1. Το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθορίζεται στον Πίνακα 1 λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της καλλιεργούμενης γεωργικής γης και αγρανάπαυσης (σύνολο καλλιεργούμενων εκτάσεων) ανά Περιφερειακή Ενότητα του Πίνακα 1α «Εκτάσεις καλλιεργειών και αγρανάπαυσης, κατά κατηγορία, Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, 2017» της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το όριο 0,5% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την Περιφέρεια Αττικής και τις νησιωτικές περιφέρειες και το όριο 1% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις λοιπές περιφέρειες και τυπική στρεμματική κάλυψη ίση με 16 στρέμματα ανά εγκατεστημένο MW φωτοβολταϊκού σταθμού.

Πίνακας 1: Μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤1MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα

 

Σύνολο καλλιεργούμενων εκτάσεων (στρέμματα)

0,5% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων για την Περιφέρεια Αττικής και τις νησιωτικές περιφέρειες και 1% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων για τις λοιπές περιφέρειες (στρέμματα)

Μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φ/β σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας (MW)

 

 

 

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

3.774.767

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

789.212

7.892

493

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

553.440

5.534

346

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

1.532.985

15.330

958

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

65.876

659

41

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

388.864

3.889

243

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

444.390

4.444

278

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

6.795.639

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

1.501.756

15.018

939

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

491.120

4.911

307

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

1.041.456

10.415

651

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

886.132

8.861

554

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

562.697

5.627

352

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

1.479.951

14.800

925

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

832.527

8.325

520

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

2.017.102

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

912.644

9.126

570

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

425.464

4.255

266

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

229.793

2.298

144

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

449.201

4.492

281

Περιφέρεια Ηπείρου

657.454

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

124.527

1.245

78

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

164.525

1.645

103

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

196.942

1.969

123

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

171.460

1.715

107

Περιφέρεια Θεσσαλίας

4.435.951

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

2.238.157

22.382

1.399

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

1.005.542

10.055

628

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

633.902

6.339

396

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων

22.587

226

14

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

535.763

5.358

335

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

2.982.150

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

1.359.372

13.594

850

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

894.234

8.942

559

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

599.661

5.997

375

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

18.220

182

11

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

110.663

1.107

69

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

447.608

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

181.265

1.903

119

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

124.606

1.308

82

Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης

12.353

130

8

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

73.541

772

48

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

55.843

586

37

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2.865.651

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

599.328

5.993

375

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νανίας

1.223.441

12.234

765

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

1.042.882

10.429

652

Περιφέρεια Πελοποννήσου

3.791.476

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας

561.889

5.619

351

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

614.396

6.144

384

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

754.907

7.549

472

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

883.132

8.831

552

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

977.152

9.772

611

Περιφέρεια Αττικής

413.159

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

0

0

0

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών

234

1

0

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

143

1

0

Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών

0

0

0

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Ατ- τικής

201.688

1.008

63

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

104.341

522

33

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

0

0

0

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

106.753

534

33

Περιφέρεια Κρήτης

2.682.888

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

1.287.130

6.436

402

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

421.750

2.109

132

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

410.673

2.053

128

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

563.335

2.817

176

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

845.606

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου

474.200

2.371

148

Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας

34.914

175

11

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου

98.615

493

31

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

83.751

419

26

Περιφερειακή Ενότητα Χίου

154.126

771

48

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

499.501

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Σύρου

7.547

38

2

Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου

29.157

146

9

Περιφερειακή Ενότητα Θήρας

35.514

178

11

Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου

12.648

63

4

Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου

15.923

80

5

Περιφερειακή Ενότητα Κύθνου

27.198

136

8

Περιφερειακή Ενότητα Κω

58.608

293

18

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

39.873

199

12

Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου

5.629

28

2

Περιφερειακή Ενότητα Νάξου

53.162

266

17

Περιφερειακή Ενότητα Πάρου

33.824

169

11

Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου

170.330

852

53

Περιφερειακή Ενότητα Τήνου

10.088

50

3

 

2. Για τον υπολογισμό τυχόν υπέρβασης του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών του Πίνακα 1 σε αγροτική γη δεν συμπεριλαμβάνεται φωτοβολταϊκός σταθμός που εγκαθίσταται σε χορτολιβαδική έκταση και φωτοβολταϊκός σταθμός που εγκαθίσταται σε έκταση που έχει χαρακτηριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019 ως έκταση για εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνίτη ακόμα και αν αυτή ήθελε χαρακτηριστεί αγροτική γη.

3. Σε περίπτωση που το γήπεδο εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού σταθμού είναι μερικώς αγροτική γη και μερικώς γη άλλης μορφής (πχ δασική κλπ), για τον υπολογισμό του μέγιστου ορίου ισχύος (MW) του Πίνακα 1 θεωρείται ότι ο σταθμός εγκαθίσταται στο σύνολό του σε αγροτική γη.

Άρθρο 3
Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών

1. Για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία αίτησης ή υποβάλλεται συμπληρωματικά για τις εκκρεμείς αιτήσεις, έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση, ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), με αναφορά στο αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι.

2. Η αρμοδιότητα ελέγχου μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου ισχύος της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της παρούσας, ανήκει αποκλειστικά στον αρμό- διο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Ο έλεγχος μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου ισχύος της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της παρούσας διενεργείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή στο στάδιο χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης και αφού έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) διαπιστώσει ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW εγκαθίσταται σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, θα πρέπει να ελέγξει ότι η ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού αυτού, αθροιζόμενη με τη συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ανεξαρτήτως ισχύος και τη συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη για τους οποίους έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία ανεξαρτήτως ισχύος, δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤1MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα (MW) της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο της παρ. 2 προκύπτει σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου ισχύος της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της παρούσας, ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) εξετάζει (ζητώντας κατά περίπτωση τη συνδρομή του άλλου διαχειριστή) αν ο μεγαλύτερος σε ισχύ φωτοβολταϊκός σταθμός που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ή του έχει χορηγηθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης είναι εγκατεστημένος σε αγροτική γη ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη. Στην περίπτωση που ο υπό εξέταση σταθμός δεν είναι εγκατεστημένος σε αγροτική γη ή δεν πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, η ισχύς του δεν λαμβάνεται υπόψη στο άθροισμα της παρ. 2. Στη συνέχεια ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) επαναλαμβάνει τον έλεγχο της παρ.2. Εφόσον πληρούται ο έλεγχος, ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) προχωρά στο επόμενο βήμα της διαδικασίας χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Στην περίπτωση που δεν πληρούται ο έλεγχος της παρ. 2, ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ. Α.Ε.) ακολουθεί την ίδια διαδικασία για τον επόμενο μεγαλύτερο σε ισχύ φωτοβολταϊκό σταθμό που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ή του έχει χορηγηθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Αν και αυτή τη φορά δεν πληρούται ο έλεγχος της παρ. 2, ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ. Α.Ε.) επαναλαμβάνει την ανωτέρω διαδικασία μέχρι να διαπιστώσει ότι πληρούται ο έλεγχος της παρ. 2 οπότε και προχωρά στο επόμενο βήμα για τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Στην περίπτωση που εξετάσει με την ανωτέρω διαδικασία όλους τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή τους έχει χορηγηθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης και διαπιστώσει τελικά ότι δεν πληρούται ο έλεγχος της παρ. 2 απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

4. Οι υπηρεσίες των διαχειριστών (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) συνεργάζονται μεταξύ τους για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη διενέργεια του ελέγχου της παρ. 2, τα οποία δημοσιοποιούν στους δικτυακούς τους τόπους ανά δύο μήνες.

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις

Στις περιπτώσεις εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αιτήσεων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που πρόκειται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη, εφόσον δεν υποβληθούν, στον αρμόδιο Διαχειριστή, εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας τα έγγραφα ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τότε η αίτηση θα θεωρείται πλήρης κατά την ημερομηνία υποβολής στον αρμόδιο Διαχειριστή των εγγράφων ή της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τη δέκατη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …