Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Aνοίγει η πλατφόρμα για μικρά φωτοβολταϊκά σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και Κυκλάδες

Aνοίγει η πλατφόρμα για μικρά φωτοβολταϊκά σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και Κυκλάδες

Η ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις επενδυτών για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης μικρών φωτοβολταϊκών σε κορεσμένες περιοχές του ηλεκτρικού δικτύου αναμένεται ότι θα ανοίξει από τις αρχές Μαρτίου, με δεδομένο ότι εντός των επόμενων ημερών εκτιμάται ότι θα υπογραφεί η εφαρμοστική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

Η απόφαση αφορά σε μικρά φωτοβολταϊκά έργα σε κορεσμένες περιοχές της  Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και των Κυκλάδων, όπου βάσει σχετικής ρύθμισης που είχε προστεθεί τον περασμένο Ιουλίου, στον νόμο για τη διαχείριση των αποβλήτων 4819/2021 (άρθρο 132) απελευθερώθηκαν 86 MW στο δίκτυο της Πελοποννήσου, 45 Μεγαβάτ στις Κυκλάδες (15 MW από αυτά για net metering), 40 MW στην Εύβοια και 140 MW στην Κρήτη (εκ των οποίων 40 MW για net metering). Τα  έργα στις τέσσερις περιοχές, καθώς δεν  προβλέπεται διαγωνισμός, θα προχωρούν με κριτήριο την προτεραιότητα στην υποβολή των αιτήσεων.

Έτσι, μπροστά στη λίστα θα μπουν όσοι, όλο αυτό το διάστημα, έχουν έτοιμες τις αιτήσεις και θα φροντίσουν να τις υποβάλλουν άμεσα μόλις ανοίξει η πλατφόρμα. Πάντως, στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ δηλώνουν ότι, με το που θα δώσει το ΥΠΕΝ το «πράσινο φως» είναι τεχνικά έτοιμοι να λειτουργήσουν την υποδομή για την «υποδοχή» των αιτήσεων.

Η Υπουργική Απόφαση είναι απαραίτητη για να  τεθεί σε κανονική λειτουργία το  πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ για την υποβολή των αιτήσεων. Παράλληλα θα καθορίζει την εγγυητική επιστολή, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και  δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων. Η εγγυητική επιστολή θα υποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης,  προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%.

Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την αίτηση και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή θα προσκομίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή θα μπορεί να αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε   ημερών από την υποβολή της αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται έπειτα από  αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα υποβάλλεται είτε πριν την χορήγηση της οριστικής προσφοράς, είτε εντός διαστήματος δύο μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να την αποδεχτεί.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ, μόλις ανοίξει, θα έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να υποβάλλει μόνον μία αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι 400 κιλοβάτ (kW) στα τρία κορεσμένα δίκτυα της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των Κυκλάδων, ενώ στην Εύβοια το όριο έχει οριστεί στο  1 MW. Τα έργα θα κατακυρώνουν ταρίφα, εκτός διαγωνισμών, βάσει του πίνακα τιμών αναφοράς για έργα ΑΠΕ, στα 63 ευρώ/MWh.

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …