Αρχική / Επικαιρότητα / Δασικοί Χάρτες: Παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2022 στις αντιρρήσεις

Δασικοί Χάρτες: Παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2022 στις αντιρρήσεις

Την παράταση υποβολής αντιρρήσεων για τους Δασικούς Χάρτες μέχρι τέλος Ιουνίου 2022, αλλά και επιπλέον προτάσεις βελτίωσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέχρι στιγμής πάνω από 180.000 αντιρρήσεις έχουν υποβληθεί από τους πολίτες κατά των Δασικών Χαρτών, ενώ το μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας από τους κατοίκους της Κρήτης και των νησιών Κυκλάδων, Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Ιονίου οδήγησε την κυβέρνηση στην παράταση των αναρτήσεων των Δασικών Χαρτών, που λήγει 31 Μαΐου. Στόχος του Υπουργείου είναι να γίνουν από τις Διευθύνσεις Δασών περισσότερες διορθώσεις στους αναθεωρημένους χάρτες και επίσης να κατατεθεί και νομοθετική ρύθμιση για τις εκχερσωμένες γεωργικές εκτάσεις.

Γιατί κάνουμε αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη;

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, που «θίγονται» από τους Δασικούς Χάρτες;

α) Να συγκεντρώσουν όλους τους παλαιούς τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου, από όλους τους προκτήτορες.

β) Να ανατρέξουν στο αρχείο τους και να βρούνε τυχόν μισθωτήρια, παραχωρητήρια ή αποφάσεις από Νομάρχη ή Δασαρχείο που να αφορά την έκταση.

γ) Να δούνε μήπως η έκταση συμπεριλαμβάνεται σε πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως: αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν (κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες, διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), διανομές και αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων.

δ) Συγκεκριμένα για όσους έχουν βιομηχανικά και τουριστικά ακίνητα να εξετάσουν αν έχουν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/ και λειτουργίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας.

ε) Αν υπάρχει κτίσμα εντός της έκτασης θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια οικοδομής και βεβαίωση από την πολεοδομία ότι δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

στ) Ειδικά για αυθαίρετα σπίτια μέσα στο δάσος, για τα οποία οι Δήμοι δήλωσαν ότι όλα μαζί αποτελούν «οικιστική πυκνότητα» και εξαιρέθηκαν από τον Δασικό Χάρτη (ιώδες περίγραμμα) θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Δασών της περιοχής τους, ώστε να υποβάλλουν έγκαιρα την αντίρρηση τους όταν γίνει ξανά ανάρτηση του δασικού χάρτη για την συγκεκριμένη περιοχή.

ζ) Σε περίπτωση που έχει κάποιος υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση διόρθωσης του χάρτη για το οποίο σφάλμα ευθύνεται η διοίκηση και πρέπει να διορθώσει (αίτηση Προδήλου Σφάλματος) και αυτή έχει απορριφθεί, θα πρέπει να καταβάλλει το αναλογούν παράβολο και να εξετασθεί η αίτησή του, ως αντίρρηση από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)

Πώς υποβάλλουμε αντίρρηση;

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx.

 • Γίνονται αντιρρήσεις τώρα και στους κυρωμένους Δασικούς Χάρτες;
 • Οχι, γιατί με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί ότι οι χρόνοι αναρτήσεων, αλλά και ο τρόπος δημοσιοποίησης της διαδικασίας των αναρτήσεων και κύρωσης των δασικών χαρτών ήταν επαρκείς, έτσι ώστε οι ιδιώτες να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
 • Τι κάνουν όσοι δεν είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αντίρρηση;

Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης προδήλου σφάλματος ή επίκλησης νόμιμης διοικητικής πράξης. Επίσης, ο πολίτης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ύστατη λύση.

 • Τι πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες, όταν υπάρχει κτίσμα με νόμιμη οικοδομική άδεια σε έκταση ,που φαίνεται δασική;

Να καταθέσουν:

 • Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 • Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 • Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας.
 • Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.

Τι πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες;

1)       Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (παραχωρηθέντα κληροτεµάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν υπέρ ιδιοκτητών και κοινόχρηστες εκτάσεις), που απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή χρήση.

2)       Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων.

3)       Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών, µε διακριτό αριθμό τεμαχίου και χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή.

4)       Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, µε τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτµηση – αγοραπωλησία αγροτικών γαιών µε αγροτική, γεωργική, μικτή χρήση.

5)       Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών.

6)       Αδειες του υπουργού Γεωργίας για συμφωνίες εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές.

7)       Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων.

8) Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων.

9)       Αμπελουργικό και Ελαιουργικό Μητρώο, όπου περιλαμβάνονται εκτάσεις µε πράξεις της Διοίκησης.

Γιατί είναι απαραίτητο να παραστεί τεχνικός σύμβουλος στη Επιτροπή;

Εάν έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν το λάθος στο δασικό χάρτη τότε για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κατάλληλο τεχνικό σύμβουλο για να εξεταστούν τα παρακάτω:

 1. Έλεγχος έκτασης σε σχέση με το χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη
 2. Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος Ε.Γ.Σ.Α.’87
 3. Συγκέντρωση στοιχείων, που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς σας σχετικά με το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, κ.λπ.).
 4. Τεχνική Έκθεση – Φωτοερμηνεία, για την υποστήριξη των ισχυρισμών σας, για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης που αμφισβητείτε
 5. Παρακολούθηση της αίτησης Αντίρρησης
 6. Παράσταση ενώπιον της Επιτροπής Αντιρρήσεων
 • Είναι απαραίτητη η φωτοερμηνεία;

Η φωτοερμηνεία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του φακέλου των αντιρρήσεων. Η αρχική προμελέτη φωτοερμηνείας, θα γίνει από τον Τεχνικό σας Σύμβουλο και στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκπόνησης, θα ακολουθήσει η σύνταξη της πλήρους μελέτης φωτοερμηνείας, η οποία θα κατατεθεί στην επιτροπή.

Πώς γίνεται η εξέταση των αντιρρήσεων από τις επιτροπές (ΕΠ.Ε.Α.);

Για να διευκολύνει το έργο των Επιτροπών και για να αποφευχθούν λάθη και αδικίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε οδηγό με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ΕΠ.Ε.Α.. Σύμφωνα με τον οδηγό θα πρέπει να υπάρχει από την Επιτροπή, μία ομαδοποίηση των αντιρρήσεων ανά περιοχή και με κοινά κατά το δυνατόν φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά και χρήσεις, ώστε να εξετάζονται μαζί αντιρρήσεις που είναι όµορες ή ακόμα και οµοειδείς περιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει να εξετάζεται η φωτοερμηνεία του χάρτη, η γενική µμεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και μετά, τυχόν διοικητικές πράξεις προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης για την περιοχή και άλλα στοιχεία που αφορούν την υπό εξέταση έκταση.

Πώς θα ενημερωθώ για να παραστώ στην αρμόδια Επιτροπή για την εξέταση της αντίρρησής μου;

Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, θα υπάρχει προγραμματισμός των συνεδριάσεων της κάθε Επιτροπής. Έτσι θα συντάσσεται πίνακας µε τις υποθέσεις που θα συζητηθούν και την ημερομηνία, που θα αναρτάται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Παράλληλα θα ενημερώνονται προσωπικά οι ενδιαφερόμενοι, για την ημέρα εξέτασης των αντιρρήσεών τους, προκειμένου να παραστούν οι ίδιοι ή οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει και να καταθέσουν τις απόψεις τους ή όποιο άλλο στοιχείο επιθυμούν ενώπιον της Επιτροπής.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού baklatsi@yahoo.gr

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …