Αρχική / Επικαιρότητα / Εγκύκλιος με τρεις διευκρινίσεις για την αδειοδότηση των ΚΔΑΠ

Εγκύκλιος με τρεις διευκρινίσεις για την αδειοδότηση των ΚΔΑΠ

Εξ.επείγουσα Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών, με αντικείμενο την «παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκδοση και αναθεώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ».

 Στην Εγκύκλιο που απευθύνεται στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, ζητώντας να ενημερωθούν οι Φορείς της χωρικής τους αρμοδιότητας, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γ. Σταμάτης, με αφορμή ερωτήματα, που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο σχετικά με τη εφαρμογή του ν.4756/2020 (θυμηθείτε αναλυτικά “Νόμος 4756/2020 οι νέες διατάξεις για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ”  ), πληροφορεί για τα ακόλουθα:

 « Ι] Αιτήσεις για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ, που έχουν υποβληθεί στις Υπηρεσίες σας πριν τη δημοσίευση του ν.4756/2020 (26.11.2020), αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Π1β/Γ.Π. οικ.:14951/9.10.2001 ΚΥΑ.

ΙΙ] Αιτήσεις για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ, που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν.4756/26.11.2020 θα αξιολογηθούν μετά την έκδοση της νέας ΚΥΑ, που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν.4756/2020.

ΙΙΙ] Αιτήσεις για αναθεώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ λόγω μεταβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, προτείνεται να εξετάζονται με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 3 περ.Α της υποπερ.γ’ της Δ22/οικ.11828/293/13.3.2017 (Β’ 1157) Υ.Α., η οποία αφορά στην αδειοδότηση των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, που λειτουργούν στο πλαίσιο Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη.  Από τη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αναθεωρείται όταν μεταβάλλεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οπότε η Μονάδα ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αδειδοτούσα Αρχή, η οποία εκδίδει αναθεωρημένη άδεια, ως προς το τροποποιούμενο στοιχείο, χωρίς να απαιτείται άλλη περαιτέρω διαδικασία. »

 Η αριθμ. Γ.Π./Δ11/ 11869/377/18.3.2021 Εγκύκλιος

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …