Αρχική / Επικαιρότητα / ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.: Προτάσεις για βελτίωση της ανθεκτικότητας των κατασκευών σε δασικές πυρκαγιές

ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.: Προτάσεις για βελτίωση της ανθεκτικότητας των κατασκευών σε δασικές πυρκαγιές

Στο Μεσογειακό Νότο οι φωτιές κάθε χρόνο καταστρέφουν ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής αλλά και των ανορθολογικών επιλογών του ανθρώπου στην πολεοδόμηση και στις δομικές κατασκευές ιδιαίτερα στις περιοχές μίξης δασών και οικισμών.

Μετά τις πρόσφατες ιστορικά πρωτόγνωρες φωτιές στην πατρίδας μας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ), ως εκ του θεσμικού ρόλου του, αλλά και με βαθύ αίσθημα ευθύνης   ανταποκρίνεται  στο κάλεσμα της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και  στρατεύεται, στην υπηρεσία των αρμόδιων αρχών προσφέροντας τεχνογνωσία, προτάσεις και εκπαίδευση, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και στις περιοχές μίξης δασών και οικισμών.

Aπό την ίδρυση του, το ΕΛΙΠΥΚΑ έχει καταθέσει προτάσεις προς την Πολιτεία, οι οποίες αυτή τη χρονική συγκυρία είναι περισσότερο επίκαιρες από ποτέ όπως ενδεικτικά :

  1. Τροποποίηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας με ειδικές ρυθμίσεις για τη δόμηση σε περιοχές μίξης δασών-οικισμών, οι οποίες μέσω των προδιαγραφών να βελτιώνουν την ανθεκτικότητα των κατασκευών σε πυρκαγιές.
  2. Υποχρεωτικός έλεγχος ασφάλειας σε αυθαίρετες κατασκευές εκτός σχεδίου και προσαρμογή/τροποποίηση των υφιστάμενων κτισμάτων σε πυρασφαλή, ως προϋπόθεση της πολεοδομικής νομιμοποίησής τους.
  3. Θέσπιση και εφαρμογή αυστηρών υποχρεωτικών προδιαγραφών για τη δόμηση ανθεκτικών στη φωτιά κτιρίων στο πλαίσιο της πρόληψης σε σχέση με τους ανθρώπους, τις κατοικίες και τις υποδομές.
  4. Θεσμοθέτηση Πιστοποιητικού Μηχανισμού για τον έλεγχο εφαρμογής και συμμόρφωσης των ανωτέρω 1,2,3.
  5. Εκπαίδευση, πιστοποίηση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα των τεχνιτών και των μηχανικών που εμπλέκονται στην πυροπροστασία των κατασκευών.

Οι παραπάνω γενικές προτάσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ βασίζονται σε εξειδικευμένες αναλύσεις και προσεγγίσεις από Ειδικούς Επιστήμονες τους οποίους το Ινστιτούτο θέτει στη διάθεση της Πολιτείας, προκειμένου να συνδράμουν στη στελέχωση Επιτροπών που θα λειτουργήσουν συμβουλευτικά και επικουρικά προς τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές για τη θεσμοθέτησή  και τη γρήγορη εφαρμογή τους.

Παράλληλα το ΕΛΙΠΥΚΑ εξετάζει επιπλέον τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να συνδράμει στην πρόληψη παρόμοιων καταστροφών στο μέλλον.

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …