Αρχική / Επικαιρότητα / Κτηματολόγιο: Αρχίζει η εκδίκαση 200.000 ενστάσεων

Κτηματολόγιο: Αρχίζει η εκδίκαση 200.000 ενστάσεων

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την εκδίκαση πάνω από 200.000 ενστάσεων που λιμνάζουν στα συρτάρια των Επιτροπών Ενστάσεων. Μόνο από το καλοκαίρι του 2019 έως σήμερα, που τρέχει το τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης, οι ενστάσεις έφτασαν τις 60.000. Από αυτές (δηλαδή τις 60.000) μία στις τέσσερις ενστάσεις αφορά τον Δήμο της Αθήνας.

Μη εξέταση των ενστάσεων σημαίνει μπλακάουτ στις μεταβιβάσεις και στις αγοραπωλησίες ακινήτων – κυρίως στις περιπτώσεις που υπάρχει εμπλοκή του Δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει μπλοκαρισμένα ακίνητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εμπλεκόμενες πλευρές (πωλητές / αγοραστές), την οικονομία αλλά και την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

Σημειώνεται πως οι ενστάσεις κατατίθενται – κατά κύριο – λόγο κατά τη φάση της ανάρτησης (μετά τη συλλογή δηλώσεων, ακολουθούν η προανάρτηση και η ανάρτηση). Όσοι από τους ιδιοκτήτες ακινήτων διαφωνούν με κάποιο από τα στοιχεία της ανάρτησης (για παράδειγμα στοιχεία δικαιούχου, είδος δικαιώματος, τίτλος κτήσης, σχήμα, όρια, εμβαδόν ακινήτου ή εκτοπισμό ιδιοκτήτη) μπορούν μέσα σε διάστημα δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων μηνών για όσους κατοικούν στο εξωτερικό να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ή ένσταση, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράμματα.

Οι ενστάσεις αυτές εξετάζονται από τις Επιτροπές Ενστάσεων, οι οποίες είναι τριμελείς – αποτελούνται από έναν δικηγόρο, έναν μηχανικό και έναν δικαστικό – και οφείλουν να αποφανθούν αιτιολογημένα για τις ενστάσεις εντός δύο μηνών από την παράδοση των φακέλων σε αυτές.

Η κτηματογράφηση στο υπόλοιπο της χώρας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2024 και θα έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα Νέα, κατά τη φάση των αντιρρήσεων να κατατεθούν προς τις Επιτροπές Ενστάσεων πάνω από ένα εκατομμύριο ενστάσεις, καθώς το ποσοστό των ενστάσεων κυμαίνεται στο 10% των δικαιωμάτων κατά μέσο όρο.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν για τις Επιτροπές Ενστάσεων

1) Προβλέφθηκε ειδική δαπάνη, ώστε το Κτηματολόγιο να διαθέτει χώρο για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών.

2) Συμπεριελήφθησαν στις Επιτροπές Ενστάσεων και οι μηχανικοί που έχουν δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος.

3) Εξαιρέθηκαν οι αμοιβές των Επιτροπών Ενστάσεων από τη νομοθεσία περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, προκειμένου να είναι ελκυστικότερη η συμμετοχή τους σε αυτές, με τις αυξήσεις να ξεπερνούν το 60%.

4) Προβλέφθηκε δαπάνη ύψους 2.232.000 ευρώ για το 2021 και 2.448.000 ευρώ για το 2022 για τις αμοιβές των Επιτροπών Ενστάσεων.

5) Δόθηκε η δυνατότητα να συνεδριάζουν οι Επιτροπές Ενστάσεων με τηλεδιάσκεψη.

6) Καταρτίζεται μητρώο μελών Επιτροπών Ενστάσεων, στο οποίο εγγράφονται δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και μηχανικοί με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, που υποδεικνύεται από τους επιστημονικούς συλλόγους.

7) Υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά δηλώσεις, ενστάσεις, αιτήσεις, έγγραφα και τοπογραφικά διαγράμματα.

8) Εκδίδονται ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά κτηματογραφούμενου ακινήτου.

9) Δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου οι εκθέσεις των Γραφείων Κτηματογράφησης επί των αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων.

10) Αναβιώνει το δικαίωμα προσφυγής σε δευτεροβάθμιες Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης, είτε γίνονται αποδεκτές είτε όχι οι αιτήσεις διόρθωσης, εφόσον επηρεάζονται δικαιώματα τρίτων.

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …