Αρχική / Επικαιρότητα / Οι 12 προκηρύξεις για τις πρώτες μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Οι 12 προκηρύξεις για τις πρώτες μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Σε συνέχεια της απόφασης του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Ταγαρά ο οποίος ενέκρινε την κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Α΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι προκηρύξεις για τις πρώτες 12 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Υπενθυμίζουμε πως οι 12 μελέτες αφορούν τις εξής περιοχές:

• ΤΠΣ Δήμου Μεγίστης
• ΤΠΣ Δήμου Ιθάκης
• ΤΠΣ Δήμων Καρπάθου και Ηρωϊκής νήσου Κάσου
• ΤΠΣ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
• ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών – Ενότητα I (ΔΕ Γρεβενών, Βεντζίου, Ηρακλεωτών)
• ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών Ενότητα II (ΔΕ Αβδέλλας, Αγ. Κοσμά, Γόργιανης, Δοτσικού, Θεοδώρου Ζιάκα, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης, Φιλιππαίων)
• ΤΠΣ Δήμων Πάτμου, Λειψών, Λέρου, Αγαθονησίου, Καλυμνίων
• ΤΠΣ Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας
• ΤΠΣ Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
• ΤΠΣ Δήμου Αιγιαλείας
• ΤΠΣ Δήμου Ήλιδας
• ΤΠΣ Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου

Δείτε παρακάτω τα οικονομικά στοιχεία και κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης για την κάθε μελέτη:

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 156.784,10 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 48.875,00 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 48.875,00 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 19.234,96 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 23.906,39 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 7.778,23 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 8.114,53 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα τρεις (33) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκαεφτά (17) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 195.417,73 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 61.143,38 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 61.143,38 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 28.335,37 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 7.445,79 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 18.190,69 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 19.159,12 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα τρεις (33) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκαεφτά (17) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ

Εκτιμώμενη Αξία: 989.540,90 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 360.863,11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 360.863,11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 47.777,15 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 152.840,61 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 33.153,11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 34.043,81 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 754.670,43 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 203.974,89 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 305.962,33 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 41.985,98 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 131.621,50 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 35.537,61 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 35.588,12 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ι

Εκτιμώμενη Αξία: 1.196.166,52 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 419,003.94 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 419,003.94 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), , 47.983,98 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 214.960,41 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές 48.092,05 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 47.122,20 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΙ

Εκτιμώμενη Αξία: 1.525.425,63 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 580,161.11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 580,161.11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 52.741,01 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 186.757,39 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 64.177,24 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 61.427,77 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΙΨΩΝ, ΛΕΡΟΥ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Εκτιμώμενη Αξία: 1.197.306,31 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 460,509.23 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 460,509.23 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 59.152,67 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 112.667,75 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 50.864,65 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 53.602,79 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 911.176,29 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 211.528,87 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 317.293,31 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 34.333,37 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 272.999,47 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 36.723,71 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 38.297,56 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Εκτιμώμενη Αξία: 1.367.929,42 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 390,617.74 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 390,617.74 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 50.879,57 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 361.473,28 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 84.343,56 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 89.997,54 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 1.856.194,84 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 623,866.93 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 623,866.93 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 61.014,11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) , 294.492,07 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές) 124.714,87 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 128.239,94 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 898.284,55 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 266,447.68 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 266,447.68 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 34,747.02 € Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 139,055.07 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 91,275.76 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 100.311,34 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Εκτιμώμενη Αξία: 579.432,67 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 187.701,75 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 187.701,75 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 31.230,95 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 87.665,12 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 38.796,83 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 46.336,25 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …