Αρχική / Επικαιρότητα / Παράταση προθεσμίας καταγραφής προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα

Παράταση προθεσμίας καταγραφής προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα

Παρατείνεται μέχρι την 10η.05.2022  η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας από τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α΄ 88), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).

Δείτε σχετικά την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31416/413 (B’ 1544/01.04.2022).

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …