Αρχική / Επικαιρότητα / Π.Δ. 29/2022: Στον Οργανισμό του ΥΠΕΝ οι Δασικές Υπηρεσίες

Π.Δ. 29/2022: Στον Οργανισμό του ΥΠΕΝ οι Δασικές Υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ το π.δ. 29/2022 με το οποίο ενσωματώνονται η Γενική Γραμματεία Δασών και οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες στον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη Γενική Γραμματεία Δασών υπάγονται:

  1. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, και
  2. Οι Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ).

Οι Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) διαρθρώνονται ως εξής:

  1. Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στις οποίες υπάγονται και τα Γραφεία Διοικητικού – Λογιστικού των Δασικών Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, τα οποία καθίστανται Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των ΕΕΔΠ.
  2. Διευθύνσεις Δασών.
  3. Διευθύνσεις Αναδασώσεων.
  4. Δασαρχεία.

Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ δημιουργείται Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό των Τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού.το χειρισμό θεμάτων του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών.

Στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης δημιουργείται Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα τον συντονισμό των Τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε θέματα αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.

Σχετικό αρχείο: Π.Δ. 29/2022 (Α΄ 77) Τροποποίηση του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …