Αρχική / Επικαιρότητα / Στο ΦΕΚ το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο: “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”

Στο ΦΕΚ το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο: “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”

Δημοσιεύθηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με το νόμο 4635/2019: “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”

Με το νόμο αυτό επικυρώνεται μεταξύ άλλων και μια σειρά από αποφάσεις που αφορούν σε:

  • προσέλκυση επενδύσεων
  • χωρικά σχέδια
  • κεντρικό σύστημα αδειοδοτήσεων
  • εκλογές ΤΕΕ
  • μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων
  • Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη
  • Εθνικό Μητρώο Υποδομών
  • αδειοδότηση και κατασκευή κεραιών
  • δημόσιες συμβάσεις κλπ

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQe5OZ4ftiFbT_ir7H-sgygcm6OCX58ORpj3OhUTqZlYU.

Check Also

Καθορισμός αρμόδιου φορέα για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών καταγραφής-αναγνώρισης οδών

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης …

AllEscort