Αρχική / Επικαιρότητα / Τροποποιήσεις Ε9: Χωρίς πρόστιμο για τα έτη από 2010-2020

Τροποποιήσεις Ε9: Χωρίς πρόστιμο για τα έτη από 2010-2020

Εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις  Ε9 για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2010 έως 2020 χωρίς επιβολή προστίμου ύψους 100 ευρώ έως ότου λήξει η κτηματογράφιση της χωράς (εκτιμάται για το 2024-2025),  προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε άρθρο με τίτλο  “Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών, προβλέπεται ότι δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α’ 179). Όσον αφορά πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί, αυτά δεν διαγράφονται αλλά και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
Στο νομοσχεδιο περιλαμβανονται επίσης :

· Διαγραφή προστίμων τα οποία είχαν επιβληθεί για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014 την περίοδο απο 21 έως 25 Ιανουαρίου 2016. Αυτό προβλέπει διάταξη νόμου του υπουργείου οικονομικών η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόστιμα είχαν επιβληθεί σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις οι οποίοι είχαν υποβάλει στο συγκεκριμένο διάστημα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις κάνοντας χρήση σιωπηρής παράτασης που είχε δοθεί τότε, η οποία όμως δεν κυρώθηκε ποτέ νομοθετικά.

· Δίνεται έξτρα χρόνος για την εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων πελατών λογιστών οι οποίοι έχουν ασθενήσει αποδεδειγμένα από κορονοϊό.

· Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 και σε συναφείς υπηρεσίες

· Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους (αυτοκίνητα)
Υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%

· Μπορούν  να αποσυρθούν ταμειακές μηχανες  χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 31.3.2021.

· Στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, ol οποίες επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εμφανίζοντας μείωση της κυκλοφορίας των ανωτέρω εντύπων τους, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων. Προϋπόθεση για την καταβολή της επιχορήγησης είναι η εκδοτική επιχείρηση να έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2020.

· Ρυθμίσεις για ασφαλιστικές – αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …