Αρχική / Επικαιρότητα / Τροποποιούνται οι όροι δόμησης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων

Τροποποιούνται οι όροι δόμησης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων

Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, όπου περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με την αδειοδότηση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής (logistics) και την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Στο Β΄ Μέρος του νομοσχεδίου, που τιτλοφορείται «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», ρυθμίζονται τα εξής:

1.Προστίθενται στην έννοια των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων η περίπτωση των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ).

Ορίζεται επίσης ότι η εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός ΟΥΜΕΔ, εξαιρούνται της υπαγωγής σε ειδικές διατάξεις, σχετικές με την τήρηση των αποστάσεων από εγκαταστάσεις ή περιοχές που βρίσκονται εκτός των χώρων αυτών (άρθρο 26).

2.Ορίζεται ότι τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης (ΕΠΕ) και τα ΕΠΜΜΜ αναπτύσσονται σε χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα (άρθρο 41 παράγρ. 3 του ν.3982/2011) (άρθρο 27).

3.Τροποποιούνται οι όροι δόμησης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων: ορίζεται ότι για την ανέγερση κτιρίων και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής είναι δυνατή η υπέρβαση της επιτρεπόμενης κατ’ όγκο εκμετάλλευσης του οικοπέδου αλλά και η καθ’ ύψος υπέρβαση, υπό τις ειδικώς αναφερόμενες προϋποθέσεις (άρθρο 28).

4.Επιτρέπεται η ίδρυση ΕΠΜΜΜ σε περιοχές, όπου εγκαθίστανται μεμονωμένες μεγάλες μονάδες που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική (logistics) (άρθρο 29).

5.Τροποποιούνται τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας. Η περίπτωση των δομημένων γαιών υψηλής παραγωγικότητας εντάσσεται στο εν λόγω επιχειρηματικό πάρκο (με τη ρητή εξαίρεση των αδόμητων γαιών υψηλής παραγωγικότητας) (άρθρο 30).

6.Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων, όπως βιομηχανίες – βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, αποθήκες, κτιριακές εγκαταστάσεις και εφεξής δεν απαιτείται έγκριση ή γνωστοποίηση για την εγκατάσταση αυτών εντός Επιχειρηματικών Πάρκων, αλλά αρκεί η χορήγηση βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχείρησης με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου, από την Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου (άρθρο 31).

7.Επιτρέπεται η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων που κατατάσσονται στην κατηγορία Β κατηγορία του άρθρου 1 του ν.4014/2011 (έργα και δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος), στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Θωμά – ποταμού Ασωπού – σιδηροδρομικής γραμμής – όρους Πάρνηθος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εφόσον εγκαθίστανται σε βιομηχανικές κτιριακές εγκαταστάσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και των οποίων η παραγωγικής και οικονομική λειτουργία είχε διακοπεί (άρθρο 32)

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …