Αρχική / Επικαιρότητα / Mελέτες ωρίμανσης αναλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ για εννέα δράσεις του ΥΠΑΝ

Mελέτες ωρίμανσης αναλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ για εννέα δράσεις του ΥΠΑΝ

Με προϋπολογισμό 14,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,26 εκατ. ευρώ πρόκειται να απορροφηθούν το 2022, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) η χρηματοδότηση της τεχνικής υποστήριξης του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίηση εννέα δράσεων του υπουργείου που είναι ενταγμένες στο ΤΑΑ.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, αφορά στην Οριζόντια τεχνική υποστήριξη στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις εννέα δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους 697 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά σε υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), υπηρεσίες ωρίμανσης, διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και παρακολούθησης συμβάσεων, ελεγκτικές υπηρεσίες για την επαλήθευση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων, υπηρεσίες PMO με σκοπό την προετοιμασία ενός μηχανισμού διοίκησης (PM tool), υπηρεσίες περιοδικών αναφορών (reporting) και παρακολούθησης, μελέτες ωρίμανσης και λοιπές τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των εννέα δράσεων.

Οι δράσεις είναι οι εξής:

16703: Καταπολέμηση παραεμπορίου και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

16711: Αναβάθμιση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων

16634: Νέα Βιομηχανικά Πάρκα

16543: Δράσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

16593: Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

16618: Ενίσχυση Βασικής Και Εφαρμοσμένης Έρευνας – RRF 16618

16621: Εξωστρέφεια Έρευνας Και Καινοτομίας-RRF 16621

16654: ΤΗORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα (‘Αμυνα, Ασφάλεια, Πολιτική Προστασία)

16624: Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ.

Το έργο εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Θεσμικός Μετασχηματισμός» και ειδικότερα στον ‘Αξονα 4.7 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών» με φορείς υλοποίησης τις γενικές γραμματείες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γενική γραμματεία Βιομηχανίας, γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ και γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ.

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …