Αρχική / Eργασιακά / Δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου ηλεκτρονικά

Δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου ηλεκτρονικά

Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Είσοδος στο Εθνικό Ποινικό Μητρώο: http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm

Δείτε και τις συχνές ερωτήσεις: http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm/SERVICES/useful_questions

2. Εγγραφή στο σύστημα

3. Ολοκλήρωση της εγγραφής με παρουσία μόνο την 1η φορά για ταυτοποίηση, μαζί με την ταυτότητά και με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Check Also

Προκήρυξη A 2021 για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των έργων της κτηματογράφησης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης …