Αρχική / Eργασιακά / ΕΑΑΔΗΣΥ: Έκθεση παρακολούθησης του συστήματος των δημόσιων συμβάσεων περιόδου 2018 – 2020

ΕΑΑΔΗΣΥ: Έκθεση παρακολούθησης του συστήματος των δημόσιων συμβάσεων περιόδου 2018 – 2020

Για τη σύνταξη της έκθεσης παρακολούθησης, χρησιμοποιήθηκε η φόρμα που διαμόρφωσε και απέστειλε στα κράτη – μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλισθεί ένας ομοιόμορφος, συστηματικός, ιεραρχημένος και με περαιτέρω δυνατότητες ανάλυσης και σύγκρισης τρόπος αποτύπωσης των ζητουμένων στοιχείων. Στα πεδία για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σημειώνεται αντίστοιχα η αδυναμία παροχής στοιχείων καθώς και η σχεδιαζόμενη δράση προς άρση της αδυναμίας αυτής.

Περίοδος αναφοράς

Η έκθεση παρακολούθησης αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Δείτε την έκθεση:

https://drive.google.com/file/d/1AFL1xXJ471WF72UT2HnAIsfd-OJ8F1lK/view

 

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …