Αρχική / Eργασιακά / Εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

Εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 5 της Αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018) ξεκίνησε η λειτουργία για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή που βρίσκεται στην διεύθυνση:https://www.buildingcert.gr/enaudits/ 

Check Also

Ξεκινά από 1η Απριλίου ο θεσμός του κτηματολογικού διαμεσολαβητή

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ …