Αρχική / Eργασιακά / Η απόφαση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Η απόφαση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης ( Έναρξη εγγραφών : 3-9-2018, έναρξη εφαρμογής του : 15-10-2018 ).

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός :

α) του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης,

β) της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό,

γ) της διαδικασίας τήρησής του και

δ) κάθε άλλου ζητήματος σχετικού με τα ανωτέρω.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.pdf

Check Also

Τα νέα έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), Πρωτοκόλλου Ελέγχου και Καταγραφής Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)

Η ΕΕΤΕΜ σε σχετική ανακοίνωση της για τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις …