Αρχική / Eργασιακά / Νέα ομάδα ερωτοαπαντήσεων των Ν.4495/2017 και Ν.4178/2013 για τα αυθαίρετα

Νέα ομάδα ερωτοαπαντήσεων των Ν.4495/2017 και Ν.4178/2013 για τα αυθαίρετα

Αναρτήθηκε η 120η ομάδα ερωτήσεων απαντήσεων από το Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ Πελοποννήσου:

–   Αρχείο 120ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–  Αρχείο 119ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 118 της ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 117ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 116ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 115ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 114ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 113ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 112ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 111ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 110ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 109ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 108ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 107ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 106ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 105ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 104ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 103ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 102ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 101ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 100ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 99ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 98ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 97ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 96ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 95ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 94ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 93ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 92ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 91ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 90ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 89ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 88ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 87ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 86ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 85ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 84ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 83ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 82ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 81ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1967)

–   Αρχείο 80ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 79ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 78ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 77ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1885)

–   Αρχείο 76ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 75ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1833)

–   Αρχείο 74ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 73ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 72ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 71ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 70ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 69ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 68ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)

–   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ. 1181 της 45ης ομάδας)

–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: για την με αριθμ. 1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)

–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …