Αρχική / Eργασιακά / Ξεκινά η αντιστοίχιση των τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Ξεκινά η αντιστοίχιση των τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Επιτροπή για τον καθορισμό της αντιστοιχίας τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ  (σ.σ. διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα) με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών συγκρότησε ο υπουργός Υποδομών Κ. Καραμανλής, προκειμένου :

Α. Να εισηγηθεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών, τα οποία στη συνέχεια θα καθορισθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση  των υπουργών Υποδομών   και Παιδείας.

Β. Να  υποβάλλει την πρότασή της για κάθε Τμήμα μέσα σε δύο (2) μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και κάθε αναγκαίου δικαιολογητικού. Το πρόγραμμα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτημα της επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέχωση με τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.

Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη :

α) τον Αντώνιο Κοτσώνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́ β, Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κανελλόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́ β., αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών,

β) τον Νικόλαο Μανιάτη, Προϊστάμενο Τμήματος Α ́ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως τακτικό μέλος , με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λύτρα , υπάλληλο του ιδίου Τμήματος,

γ) τη Μαρία Γκίνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́β , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος , εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Γαρυφαλλιά Γιδάκου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́β, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ιδίου Υπουργείου,

δ) την Αντωνία Μοροπούλου μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., Χημικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ (ΑΜ ΤΕΕ 22357 ) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Μανόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΜ ΤΕΕ 72637),

ε) τον Βασίλειο Μπαρδάκη, Πολιτικό Μηχανικό , εκπρόσωπο του ΤΕΕ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Αβραμίδη , Πολιτικό Μηχανικό

στ) τον Περικλή Α. Μήτκα, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Σπύρο Αναστασιάδη Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ

ζ) Ανάλογα με την ειδικότητα που κάθε φορά συζητείται , ένα (1) εκ των κάτωθι μελών Δ.Ε.Π. :

– Χρήστο Καραγιάννη, Καθηγητή Πολιτικών Μηχανικών και Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ., με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικών Μηχανικών και Πρόεδρο Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Π.Θ., από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

– Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ) με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ , από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

– Ιωάννη-Πάρι Παντουβάκη, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κουτσογιάννη Καθηγητή, από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

– Δημήτριο Κουτσογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή , από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

– Σταύρο Παπαθανασίου, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Στάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

– Ελένη Αλεξάνδρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Νέλλη Μάρδα, Καθηγήτρια, από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

– Επαμεινώνδα Βουτσά, Καθηγητή, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παυλάτου, Καθηγήτρια, από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

– Μαρίνο Κάβουρα, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πανταζή, Καθηγητή, από τη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

– Δημήτριο Λυρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χρήστο Παπαδόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

– Κωνσταντίνο Τσακαλάκη, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Παύλο Νομικό, Καθηγητή, από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

– Ιωάννη Κομίνη, Επίκουρο Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Σταύρο Κουρκουλή, Καθηγητή από τη
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

– Ευθύμιο Τάγαρη, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών στερεών και αέριων αποβλήτων», ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ζαχαρία Φροντιστή, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών υγρών αποβλήτων και πόσιμου νερού», από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

– Παναγιώτη Κυράτση, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Μηχανουργικών Κατεργασιών με τη βοήθεια συστημάτων CAD» ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ευκολίδη, Επίκουρο Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός προϊόντων, κατασκευαστική και εκπαίδευση με αειφόρες διαδικασίες», από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέλη παρόντα και αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Τα κριτήρια που ορίστηκαν επί Κ. Γαβρόγλου

Επί υπουργίας Κ. Γαβρόγλου είχαν ορισθεί τα  βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής .

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις   ανακοινώσεις που έκανε  ο τότε υπουργός Κ. Γαβρόγλου,  τμήματα μηχανικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών.

α. Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου να είναι πενταετές.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού.

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.

στ. Το Τμήμα να έχει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια στα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού.  

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …