Αρχική / Eργασιακά / Σημαντική ενημέρωση για την αναβάθμιση του «e-Άδειες» σύμφωνα με τον Ν. 4759/2020

Σημαντική ενημέρωση για την αναβάθμιση του «e-Άδειες» σύμφωνα με τον Ν. 4759/2020

Σε αναμονή της επικείμενης προσαρμογής του συστήματος «e-Άδειες» στις διατάξεις του Ν. 4759/2020, Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, που θα υλοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Μαΐου 2021, ενημερώνουμε τους μηχανικούς για τη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεών τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4759/2020, Προεγκρίσεις και οικοδομικές άδειες που βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης κατά την ημερομηνία τροποποίησης του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες», ολοκληρώνονται με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Οικοδομικές άδειες σε συνέχεια προέγκρισης, η οποία έχει εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις, δύναται να εκδοθούν με τις διατάξεις του παρόντος, κατόπιν αναθεώρησης της προέγκρισης.

Μετά την αναβάθμιση του συστήματος, οι αιτήσεις του πίνακα Α θα αντικατασταθούν από νέους τύπους πράξεων. Εφόσον βρίσκονται σε «Προσωρινή αποθήκευση», θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.

Α. Τύποι πράξεων που καταργούνται

 • Προέγκριση Οικοδομικής Άδειας
 • Αναθεώρηση Προέγκρισης
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 χωρίς προέγκριση
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορία 2 χωρίς προέγκριση
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορία 3 με βεβαίωση όρων δόμησης
 • Άδεια Κατεδάφισης
 • Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές
 • Αναθεώρηση Έγκρισης Δόμησης ν.4030/2011
 • Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 1
 • Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 2
 • Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 3
 • Ενημέρωση Οικοδομικής Άδειας
 • Αναθεώρηση Άδειας Κατεδάφισης
 • Ενημέρωση Άδειας Κατεδάφισης
 • Αναθεώρηση Έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές
 • Ενημέρωση Έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές
 • Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 1 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 2 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 3 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Αναθεώρηση έντυπης αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Ενημέρωση Έντυπης Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης
 • Αναθεώρηση έντυπης Άδειας Κατεδάφισης ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Αναθεώρηση Έντυπης Άδειας Κατεδάφισης ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Ενημέρωση Έντυπης Άδειας Κατεδάφισης

Σε περίπτωση που, μετά την 21η/5/2021, η αίτηση δεν δύναται πλέον να υποβληθεί , θα χρειαστεί καταχώριση νέας αίτησης, σύμφωνα με τον Ν. 4759/2020. Εφόσον έχει καταβληθεί το ποσοστό ανταπόδοσης στην καταργούμενη αίτηση, ο διαχειριστής αποστέλλει αίτημα μεταφοράς του στη νέα αίτηση, μέσω e-mail στο e-adeies@central.tee.gr

Μετά την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, οι αιτήσεις του πίνακα Β θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες για δημιουργία και υποβολή σύμφωνα με την προϊσχύουσα του Ν. 4759/2020 διαδικασία, προκειμένου να υποβληθούν οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί προέγκριση και βρίσκεται σε ισχύ.

Β. Τύποι πράξεων που παραμένουν διαθέσιμοι

 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 με προέγκριση
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 2 με προέγκριση
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 2 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 3 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017

Οι υπόλοιποι τύποι πράξεων θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμοι, προσαρμοσμένοι στον Ν. 4759/2020, όπου απαιτείται.

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …