Αρχική / Eργασιακά / ΤΕΕ: Προσκλήσεις στα μέλη του για επιτροπές και καταλόγους ΤΕΕ

ΤΕΕ: Προσκλήσεις στα μέλη του για επιτροπές και καταλόγους ΤΕΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, για το έτος 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8, περίπτωση β΄ υποπερίπτωση γγ΄, περίπτωση ε΄ και περίπτωση στ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016),

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει δημιουργήσει

Κατάλογο Μελών του

από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του

σε επιτροπές διαγωνισμών έργων.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση του παραπάνω καταλόγου.

Διευκρινίζεται ότι όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ για τα έτη 2017, 2018 και 2019 δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση, ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την  31/1/2020

στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  ekprosopisis@central.tee.gr ή στο fax: 210 3221772

Απαραίτητα για την αίτηση συνημμένα εγγράψιμα pdf αρχεία:

prosklisi-aitisi-2020-erga

ypeythini-dilwsi-erga-2020

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2020

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει δημιουργήσει

Κατάλογο Μελών του ανά κατηγορία κύριας μελέτης, για το έτος 2020,

από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του

σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση του παραπάνω καταλόγου.

Διευκρινίζεται ότι όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ για τα έτη 2017 , 2018 και 2019 δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση, ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την  31/1/2020

στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  ekprosopisis@central.tee.gr  ή στο fax: 210 3221772

Απαραίτητα για την αίτηση συνημμένα εγγράψιμα pdf αρχεία:

prosklisi-aitisi-2020-meletes

ypeythini-dilwsi-meletes-2020

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …