Αρχική / Eργασιακά / Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43726/7-6-2019 (Παροχή ΜΑΠ σε εργαζομένους ΟΤΑ και νομικών προσώπων)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43726/7-6-2019 (Παροχή ΜΑΠ σε εργαζομένους ΟΤΑ και νομικών προσώπων)

Η υπ’ αριθμ. 87669/13-12-2019 απόφαση (ΦΕΚ 4584Β/13-12-2019) με τίτλο : Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

τροποποιεί την:

Υπ’ αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο : Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208)

ως εξής:

Στις περιπτώσεις Ι. «Μέσα ατομικής προστασίας» και II. «Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί» απαλείφονται οι ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα μέσα ατομικής προστασίας καθώς και τις αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς:

  1. η ειδικότητα «Οδηγός Λεωφορείου» από τους κλάδους – χώρους «Δημοτικά κτίρια/σχολεία»,
  2. η ειδικότητα «Οδηγός επιβατικού Β’ Κατηγορίας» από τους κλάδους – χώρους «Διάφορα»,
  3. η ειδικότητα «Χρήστες Η/Υ» από τους κλάδους – χώρους «Διάφορα».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

 

Η νέα απόφαση διορθώνει το κενό που είχε προκύψει καθώς με την προηγούμενη απόφαση (43726) οι διοικητικοί υπάλληλοι στους Δήμους και τα Νομικά πρόσωπα που εργάζονταν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή φαίνονταν να δικαιούνται μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και συγκεκριμένα γυαλιά εργασίας. Και εφόσον δικαιούντο γυαλιά, δικαιούντο και 1lt γάλα ημερησίως βάση της ίδιας απόφασης. Με την κατάργηση της ειδικότητας “Χρήστες Η/Υ” στην νέα απόφαση (87699) οι υπάλληλοι αυτοί, διοικητικοί κυρίως, εφόσον δεν εκτελούν άλλες εργασίες του ΦΕΚ δεν δικαιούνται ΜΑΠ και συνεπακόλουθα δεν τους παρέχεται η ημερήσια ποσότητα γάλατος.

Πηγή: ΦΕΚ 4584Β/13-12-2019

87669.pdf

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …