Αρχική / Eργασιακά / 52.548 αιτήσεις υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 13Κ του ΑΣΕΠ για 1.468 θέσεις

52.548 αιτήσεις υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 13Κ του ΑΣΕΠ για 1.468 θέσεις

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ και 6/3-2-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 52.548  αιτήσεις.

Αναλυτικά υποβλήθηκαν:

  • 29.246 αιτήσεις υποβλήθηκαν στην κατηγορία ΠΕ
  • 18.253 αιτήσεις υποβλήθηκαν στην κατηγορία ΤΕ
  • 4.701αιτήσεις υποβλήθηκαν στην κατηγορία ΔΕ
  • 348 αιτήσεις υποβλήθηκαν στην κατηγορία ΥΕ

Στατιστικά Στοιχεία Προκήρυξης 13Κ/2021

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …