Αρχική / Νομοθεσία / Δημοσίευση Ν.4546/18 με τροποποιήσεις του Ν.4495/17

Δημοσίευση Ν.4546/18 με τροποποιήσεις του Ν.4495/17

 Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 101Α/2018 που περιέχει το ν.4546/2018 :

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις και

Στα άρθρα 34 και 45 τροποποιήσεις του ν.4495/2017.

ν4546_2018.pdf

Check Also

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για ζητήματα κυριότητας σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις

Εγκύκλιο με οδηγίες εφαρμογής για ζητήματα που ανακύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 148, 149 και 152 του ν. 4819/2021 …