Αρχική / Νομοθεσία / Πυροσβεστική διάταξη 6/2018 – Πυροπροστασία εμπορικών αποθηκών

Πυροσβεστική διάταξη 6/2018 – Πυροπροστασία εμπορικών αποθηκών

Δημοσιεύτηκε σήμερα και η έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών”.

 

Check Also

ΕΑΑΔΗΣΥ: Ανάρτηση επικαιροποιημένων διακηρύξεων μελετών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, …