Αρχική / Νομοθεσία / Σε ΦΕΚ η απόφαση για τις προδιαγραφές διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων

Σε ΦΕΚ η απόφαση για τις προδιαγραφές διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ (Β’ 1420/25.4.2018) η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με την οποία επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Η συγκεκριμένη απόφαση εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε εδώ και 70 χρόνια (Υπουργικές Αποφάσεις του 1953 και του 1965), το οποίο μάλιστα είχε προσωρινό χαρακτήρα, έως ότου εκδοθούν οι οριστικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η έκδοση της απόφασης έρχεται σε μια χρονική στιγμή που έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΕΝ η έναρξη του διαλόγου για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση και επιβεβαιώνει τη βούληση του ΥΠΕΝ για την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας, την αειφόρο παροχή δασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, αλλά και τη διαχείριση του δάσους με κοινωνικά δίκαιο και ισότιμο τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς.

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά η Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • την υποχρέωση για σύνταξη των δασοπονικών μελετών αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και την παράδοση κειμένων, πινάκων και γεωχωρικών δεδομένων σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή.
  • τη διαίρεση του δάσους, των τμημάτων και των συστάδων του βάσει των φυσικών στοιχείων (πχ. ρέματα, ράχες, υδροκρίτες) και άλλων σημαντικών τεχνικών στοιχείων (πχ. δρόμοι, θεσμοθετημένα όρια οικισμών), ενώ η εμβαδομέτρησή τους θα γίνεται πλέον μόνο μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
  • την εισαγωγή ειδικών διαχειριστικών πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή
  • την έμφαση στις οικοσυστημικές λειτουργίες του δάσους και στην ιδιαίτερη διαχείριση που μπορεί να προκύψει από αυτές
  • την ενίσχυση της παραγωγής μη ξυλωδών προϊόντων (πχ. καρποί, φλοιός, μανιτάρια, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μέλι, κλπ)
  • την κατάρτιση των δασοπονικών μελετών σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
  • τη σύνδεση των κυρωμένων πια δασικών χαρτών και των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης με τις δασοπονικές μελέτες

Με αφορμή την υπογραφή αυτής της σημαντικής απόφασης για την ελληνική δασοπονία ο Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε: «Με την επικαιροποίηση των απαρχαιωμένων προδιαγραφών θεσμοθετούμε τις αρχές που η σύγχρονη δασοπονία έχει εισαγάγει στη δασική πρακτική, εδώ και πολλά χρόνια. Συνδέουμε τη διαχείριση των δασών με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις, ως οφείλαμε, και θέτουμε ως στόχο τη συμμετοχή των δασών κατά 1% στο ΑΕΠ της χώρας. Αλλάζουμε συνολικά τη διαχείριση των δασών, με όραμα και προοπτική, για ένα δάσος πραγματικά πολλαπλών σκοπών, που δεν θα περιορίζεται στην παραγωγή ξύλου. Ανάλογη σπουδαιότητα θα έχει η παραγωγή μελιού και μανιταριών, αλλά και η συγκράτηση των εδαφών για την αποφυγή πλημμυρών, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ο περιορισμός και η πρόληψη των μεγα-πυρκαγιών και η διατήρηση της ελληνικής βιοποικιλότητας».

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view