Αρχική / Νομοθεσία / Σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις

Σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις

Δημοσιεύθηκε και επίσημα σε ΦΕΚ ο ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.”.

Υπενθυμίζουμε πως στον συγκεκριμένο νόμο συμπεριλήφθησαν μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν σε:

  • μητρώα επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών (Άρθρα 58 & 90)
  • αλλαγές στην οργάνωση & λειτουργία του ΤΕΕ (Άρθρα 188-192)
  • αλλαγές στο πειθαρχικό του ΤΕΕ (Άρθρα 193-209)
  • ρυθμίσεις για την έκδοση οικοδομικών & άλλων αδειών (Άρθρα 214-220)
  • παράταση ενός έτους για δικαιολογητικά υπαγωγής στη νομοθεσία για αυθαίρετη δόμηση (Άρθρο 216)
  • παράταση προθεσμιών αυθαιρέτων κατηγορίας 5 που αποκτήθηκαν μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού (Άρθρο 237)
  • αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών (Άρθρο 247)

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view