Αρχική / Νομοθεσία / Τροποποιήσεις κτηματολογίου και πολεοδομικής νομοθεσίας με τον Ν.4602/2019

Τροποποιήσεις κτηματολογίου και πολεοδομικής νομοθεσίας με τον Ν.4602/2019

Δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ ο νόμος 4602/2019:

Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

Με τροποποιήσεις σε νομοθετικές διατάξεις του κτηματολογίου (στο άρθρο 56) και της πολεοδομικής νομοθεσίας (ν.4030/11, ν.4495/17, ΝΟΚ) μετά το άρθρο 59.

ν4602_2019.pdf

Check Also

Ηλεκτρονική έκδοση εγχειριδίων νομοθεσίας πυρασφάλειας

Το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανανέωσε την εφαρμογή στην οποία συγκεντρώνεται η ισχύουσα …