Αρχική / Περιβάλλον / Τροποποίηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ

Τροποποίηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ

Στη τροποποίηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), οι οποίες συστήθηκαν με το ν. 4685/2020, και ειδικότερα ως προς την ονομασία, τις έδρες, τα παραρτήματα και τη χωρική αρμοδιότητα αυτών, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, το Παράρτημα Ι της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/Δ ΝΕΠ/30858/1148/30.03.2022 απόφασης του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέχει πίνακα με την ονομασία, τις έδρες και τα παραρτήματα των ΜΔΠΠ ενώ η χωρική αρμοδιότητά τους απεικονίζεται στο χάρτη του Παραρτήματος ΙΙ.

Σχετικό αρχείο:

Υ.Α. ΥΠΕΝ/Δ ΝΕΠ/30858/1148/30.03.2022  (Β΄ 1877) Τροποποίηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής “(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)” του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

collage.jpg?ssl=1

4-2.jpg?ssl=1

Check Also

Τέλος ανακύκλωσης: Επιβολή από 1η Ιουνίου στις πλαστικές συσκευασίες

Μία ακόμα επιβάρυνση στα προϊόντα η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) έρχεται για τους …