Αρχική / Τεχνολογία / ΤΕΕ: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός ύψους 150,7 εκατ. ευρώ για την Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας

ΤΕΕ: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός ύψους 150,7 εκατ. ευρώ για την Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας

Έναν σημαντικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», προωθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με συνολική εκτιμώμενη αξία 150.737.755,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 121.562.705,99 €, ΦΠΑ 29.175.049,44 €) με δικαίωμα προαίρεσης 50%.

Με την υλοποίηση του παρόντος έργου επιδιώκεται: α) η ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση, των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης της χώρας και β) η επέκταση του Ψηφιακού Χάρτη σε συγκεκριμένους Δήμους της Χώρας, με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτιρίων.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 226.106.633,14 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 182.344.058,98 ευρώ, με ΦΠΑ 43.762.574,16 ευρώ). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η/03/2022.

Στο έργο (ά τμήμα) δεν συμπεριλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Δόμησης του Δήμου Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, του Δήμου Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης, του πολεοδομικού ιστού των μητροπολιτικών Δήμων στην Περιφέρεια Αττικής, του Δήμου Πάτρας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Καλαμαριάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ψηφιοποίηση του αρχείου των οποίων θα γίνει στο πλαίσιο του Έργου του Ψηφιακού Χάρτη.

Μέσω του τρισδιάστατου χαρτογραφικού υποβάθρου θα πραγματοποιηθεί η γεωμετρική τεκμηρίωση της συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνουν όλα τα κτίρια καθώς επίσης και του υψομέτρου τους, επομένως και του συνολικού τους εμβαδού. Η πληροφορία αυτή σε συνδυασμό με δεδομένα μετρήσεων στο πεδίο, θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων με τα επίσημα καταχωρημένα στοιχεία της βάσης των Δημοτικών Τελών μέσω των λογαριασμών ηλεκτροδότησης και στη βάση αυθαιρέτων του ΤΕΕ. Οι περιοχές ενδιαφέροντος του έργου που θα ενισχύσουν με τα γεωγραφικά στοιχεία τον Ψηφιακό Χάρτη είναι οι Δήμοι: 1) Αγκιστρίου, 2) Αίγινας, 3) Ασπροπύργου, 4) Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, 5) Ελευσίνας, 6) Θερμαϊκού, 7) Κασσάνδρας, 8) Κορινθίων, 9) Κρωπίας, 10) Λαρισαίων, 11) Λαυρεωτικής, 12) Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, 13) Μάνδρας – Ειδυλλίας, 14) Μαραθώνος, 15) Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 16) Μεγαρέων, 17) Μυκόνου, 18)Νέας Προποντίδας, 19)Παιανίας, 20)Παλλήνης, 21)Περάματος, 22)Πυλαίας – Χορτιάτη, 23) Ραφήνας – Πικερμίου, 24) Σαλαμίνος, 25) Σαρωνικού, 26) Σκιάθου, 27) Σπάτων, 28) Σπετσών 29) Σύρου – Ερμούπολης, 30) Φυλής, 31) Ωραιοκάστρου, και 32) Ωρωπού.

Συνολικά σχετικά με τη γεωμετρική τεκμηρίωση των κτιρίων και την ενίσχυση της πληροφορίας στη βάση δεδομένων του ψηφιακού Χάρτη, το έργο αναφέρεται σε 32 Δήμους, 82 Δημοτικές Ενότητες, και περίπου 550.000 κτίρια (490.845 σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2011 προσαυξημένα κατά 10% λόγω της παρέλευσης 10ετίας).

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, από το Νοέμβριο του 2018 όλες οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και όλα τα σχέδια, μελέτες δικαιολογητικά και διοικητικές πράξεις τηρούνται ψηφιακά στο σύστημα e – Άδειες του οποίου πάροχος είναι το ΤΕΕ. Επίσης στο σύστημα καταγραφής των αυθαιρέτων, που επίσης τηρεί το ΤΕΕ, έχουν τεκμηριωθεί ηλεκτρονικά περισσότερα από ένα εκατομμύριο αυθαίρετες κατασκευές.

Με το Νόμο 4782/2021 άρθρο 214 θεσπίστηκε η ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, και η υποχρεωτική καταχώρησή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι την 31η.12.2023. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2025.

Με το εδάφιο 2 του ίδιου άρθρου κατέστη δυνατή η ανάθεση της υλοποίησης του σχετικού Έργου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4226/Β/14-9-2021) των Οικονομικών, Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, ανατέθηκε η υλοποίηση του Έργου της Ψηφιοποίησης των φακέλων των οικοδομικών αδειών στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Το ΤΕΕ Λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή και καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες του αρχείου των υπηρεσιών στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες.

Επιπλέον με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/2020, ΦΕΚ 1173/Β/6-4- 2020) των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίστηκε η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση και η λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Επίσης, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας – της οποίας προεδρεύει στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – και απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του ΤΕΕ και του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το φυσικό αρχείο των πολεοδομιών περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος φακέλων των οποίων η φύλαξη, η αναζήτηση εγγράφων από πολίτες και μηχανικούς κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ανά έτος. Επιπρόσθετα στα προηγούμενα το φυσικό αρχείο απειλείται από φυσικές καταστροφές (έχει συμβεί αρκετές φορές) αλλά και από την φυσική γήρανση του χαρτιού που επέρχεται με τον χρόνο.

Σκοπός είναι η προστασία και διαφύλαξη των έντυπων αρχείων αφενός, καθώς το πέρας των ετών και οι χώροι αποθήκευσης τους προκαλούν τη φυσική φθορά των εγγράφων και αφετέρου η εύκολη πρόσβαση και διάθεση / αξιοποίηση των στοιχείων, καθώς ο μεγάλος τους όγκος καθιστά δύσκολη την αναζήτηση στοιχείων από τους ενδιαφερομένους.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω Φάσεις:

1) Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής, με διάρκεια δύο (2) μηνών.

2) Φάση Β – Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής – Εκπαίδευση υπεύθυνων σάρωσης & καταχώρησης, με διάρκεια δύο (2) μηνών.

3) Φάση Γ – Σάρωση και τεκμηρίωση Εγγράφων, με διάρκεια τριάντα (30) μηνών.

4) Φάση Δ – Καταχώρηση Εγγράφων, με διάρκεια τριάντα (30) μηνών.

5) Φάση Ε – Γεωκωδικοποίηση Αδειών Δόμησης, με διάρκεια τριάντα (30) μηνών.

6) Φάση ΣΤ – Μητρώο κτιρίων νέων περιοχών, με διάρκεια τριάντα (30) μηνών.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία – πλαίσιο, χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 150.737.755,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 121.562.705,99 €, ΦΠΑ: 29.175.049,44 €).

Το δικαίωμα προαίρεσης αναλύεται ως εξής: -Αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος έως ποσού που δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση το πενήντα τοις εκατό (50%) του προϋπολογισμού του Έργου, όπως καθορίζεται στην παρούσα, και με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου, ήτοι ανέρχεται το ποσό των €60.781.352,99 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, με ΦΠΑ €75.368.877,71, ΦΠΑ €14.587.524,72.

Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου ορίζεται έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της και κατά ανώτατο διάστημα τα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της.

Τα αρχεία των Υπηρεσιών Δόμησης έχουν μεγάλη ανομιομορφία συνθηκών τήρησης και ταξινόμησης. Επίσης δεν υπάρχει καταγραφή μεταβολών των οικοδομικών αδειών πριν την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος e-άδειες. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα το έργο έχει βασιστεί στην απογραφή των κτηρίων και των μεγεθών τους που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ και το πραγματικό μέγεθος του έργου θα βασιστεί στα απολογιστικά στοιχεία που θα συλλεγούν κατά την υλοποίηση (κατάσταση εγγράφων, πληρότητα φακέλων, πληρότητα αρχείου κλπ) μέσω επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων.

Σε αυτή την κατεύθυνση η επιλογή της Σύναψης Συμφωνίας Πλαισίου για την υλοποίηση του Έργου κρίνεται η προσφορότερη, δεδομένου ότι δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο για την υλοποίηση του Έργου με βάση τις πραγματικές ανάγκες όπως αυτές θα τεκμηριώνονται με ακρίβεια στην Φάση Α’ κάθε εκτελεστικής Σύμβασης.

Το Έργο αποτελεί μια σύνθετη και εξαιρετικά πολύπλοκη παρέμβαση που περιλαμβάνει :

Α. την ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση των φακέλων αδειών δόμησης σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας,

Β. την επέκταση του Ψηφιακού Χάρτη σε 32 Δήμους της χώρας με στόχο την ενίσχυση συμπλήρωση του Μητρώου Κτιρίων στην οποία περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες : · Σύνταξη νέων επικαιροποιημένων φωτογραμμετρικών υποβάθρων πολύ μεγάλης ανάλυσης · Την αποτύπωση υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων · Την τεκμηρίωση περιγραφικών στοιχείων και την αντιστοίχιση Μετρητών Ηλεκτροδότησης Κτιρίων · Τη δημιουργία Βάσης δεδομένων και την επεξεργασία και ομογενοποίηση στοιχείων για την ένταξή τους στον Ψηφιακό Χάρτη.

Το αντικείμενο αυτό αποτελεί ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο που δεν μπορεί να τμηματοποιηθεί, ούτε να κατατμηθεί γεωγραφικά, χωρίς να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα τόσο στην υλοποίησή του όσο και στην διαλειτουργικότητα των επιμέρους δομικών στοιχείων του, δεδομένου ότι αποτελεί συνδυασμό δράσεων, υπηρεσιών και εργασιών που καταλήγουν σε ενιαία συλλειτουργία σε μια ενοποιημένη κεντρική υποδομή. Επιπρόσθετα, απαιτείται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή και λειτουργία του ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Με αυτήν την έννοια η υλοποίηση του Έργου από ένα οικονομικό φορέα -ο οποίος βέβαια μπορεί να πάρει την μορφή Ένωσης εταιρειών με εξειδικευμένους υπεργολάβους- αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη των στόχων του Έργου.

Check Also

Αστυπάλαια: Σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, στις υπηρεσίες κινητικότητας και στην πράσινη ενέργεια

Το  νησί της Αστυπάλαιας αποκτά την υπηρεσία «Astybus» και γίνεται σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο: …