Αρχική / Νομοθεσία

Νομοθεσία

Εγκύκλιος ΣΕΣΣΕ: Παροχή διευκρινίσεων για τον υπολογισμό της παλαιότητας των ακινήτων

Σε συνέχεια της υπ’ αριθm. 34/14-7-2021 Εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ, με την οποία σας αποστείλαμε την υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού των Οικονομικών, με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ …

περισσότερα...

Καθορισμός μορφής και περιεχομένου πιστοποιητικού βεβαίωσης περί θέσης έκτασης ή γεωτεμαχίου εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 20870 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 2944/Β/5-7-2021 με θέμα: Καθορισμός μορφής και περιεχομένου πιστοποιητικού βεβαίωσης περί θέσης έκτασης ή γεωτεμαχίου εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ, καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού. Άρθρο 1. Ανάρτηση Ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ 1.Τα εξωτερικά όρια των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας …

περισσότερα...

Εγκύκλιος: Τεχνικές Οδηγίες για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων

Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Νικόλαος Ταγαράς, υπέγραψε νέα εγκύκλιο με Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων. Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου προς τους Δήμους: ΘΕΜΑ:  Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 ν. 4759/2020, Α’ 245) …

περισσότερα...

ΕΑΑΔΗΣΥ: Ανάρτηση επικαιροποιημένων διακηρύξεων μελετών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών: α) άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, β) άνω και κάτω των ορίων, με …

περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέος Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών

Εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες Γεωθερμικές εργασίες. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1960/Β/14-5-2021 ο νέος Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οποίος εκδόθηκε εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45). Ο κανονισμός αφορά στους όρους και στους τρόπους διενέργειας εργασιών …

περισσότερα...

Υπολογισμός παλαιότητας ακινήτου για μεταβίβαση και με Βεβαίωση Μηχανικού

Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση με την οποία αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια του ακινήτου, η παλαιότητα θα υπολογίζεται βάσει  δημοσίων εγγράφων, όπως ο προγενέστερος τίτλος κτήσης, η νομιμοποίηση αυθαιρέτου, η έναρξη ηλεκτροδότησης, καθώς και από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, γίνεται αποδεκτή …

περισσότερα...

Εγκύκλιος Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας: Υπολογισμός της παλαιότητας των ακινήτων

Εγκύκλιο με θέμα τον “Υπολογισμό της παλαιότητας των ακινήτων” εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος. Αναλυτικά, στην εγκύκλιο επισημαίνονται τα ακόλουθα: ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός της παλαιότητας των ακινήτων» Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα την υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού των Οικονομικών, με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση …

περισσότερα...

Στο ΦΕΚ η εξάμηνη παράταση για τους δασικούς χάρτες και τα πρόδηλα σφάλματα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4801/2021 με θέμα “Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις”, στον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στην εξάμηνη παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021. Συγκεκριμένα, στο επίσημο κείμενο που πλέον είναι και επίσημα …

περισσότερα...

ΣτΕ: Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα – Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης – Μη απονομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανολόγων Μηχανικών

2η αποφαση ΣτΕ Ολ 305/2021 Μηχανικοί – Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα – Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης – Μη απονομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρχή της ισότητας – Αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης ΣτΕ Ολ 3052021.pdf

περισσότερα...

Ανοίγει ξανά ο φάκελος «Μεγάλα Αυθαίρετα» Μέσω της Ταυτότητας Κτιρίου και με εξαγορά συντελεστή δόμησης από την Τράπεζα Γης

Τελειωμό δεν έχει το σίριαλ των αυθαιρέτων. Κάθε χρόνος και ένας νέος κύκλος επεισοδίων. Δεν υπάρχει κυβέρνηση την τελευταία δεκαετία που να μην προώθησε έναν δικό της νόμο «τακτοποίησης», πάρα τις… κόκκινες γραμμές που δήλωναν ότι θα τραβήξουν όλοι ανεξαιρέτως οι υπουργοί Περιβάλλοντος, κάθε φορά, αμέσως μετά την ανακοίνωση νέων ρυθμίσεων. Κι αυτό διότι στο πολιτικό ζύγι το κόστος των …

περισσότερα...