Αρχική / Νομοθεσία

Νομοθεσία

Εγκύκλιος με διευκρινήσεις για τους ελέγχους αυθαιρέτων από τις ΥΔΟΜ

Εγκύκλιο προς τις ΥΔΟΜ έστειλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικύ Σχεδιασμύ & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθ. Μπακογιάννης με Θέμα : Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων, εκδοθεισών κατ ́ εξουσιοδότηση του του άρθρου 86 του ν. 4759/2020 Όπως αναφέρει ο κ. Μπακογιάννης σε συνέχεια ερωτημάτων, που διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών Υ.Α., …

περισσότερα...

Καθορισμός λεπτομερειών εκπόνησης των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων

Απόφαση μέσω της οποίας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς. Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ και κατεύθυνση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην απόφαση ορισμού αναθέτουσας αρχής και …

περισσότερα...

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για τα στοιχεία θερμομόνωσης κτιρίων που δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης

Εκδόθηκε Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558/9.5.2022 με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το άρθρο 122 του ν.4819/2021. Η παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ 6 …

περισσότερα...

Εγκύκλιος – Οδηγία για τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, υπέγραψε νέα εγκύκλιο που αφορά στις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών. Αναλυτικά, στην εγκύκλιο σημειώνονται τα εξής: ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος Οδηγία για τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3 του …

περισσότερα...

ΤΕΕ: Ενημέρωση για την υπαγωγή δηλώσεων αυθαιρέτων του Ν.4178 στην κατηγορία 5 του Ν.4495

Με σημερινή του ανακοίνωση, το ΤΕΕ ενημερώνει για την έκδοση σε ΦΕΚ του ν. 4915/24.03.2022. Όπως σημειώνει το ΤΕΕ, ο ανωτέρω νόμος περιλαμβάνει τις εξής τροποποιήσεις: Άρθρο 87: Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2022 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για δηλώσεις του ν. 4178/2013 που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και του ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013. Άρθρο 89: Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για …

περισσότερα...

Νέα εγκύκλιος για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε οικισμούς υφιστάμενους προ του έτους 1923

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε το ΥΠΕΝ που αφορά στη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών σε οικισμούς υφιστάμενους προ του έτους 1923. Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο η οποία εστάλη στις Διευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Επικράτειας (για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Δόμησης της χωρικής τους αρμοδιότητας) και αφορά στην εφαρμογή των υπ’ αρ. 117/1982 και 124/1982 εγκυκλίων σε οικισμούς υφιστάμενους προ του …

περισσότερα...

Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΝ για την εφαρμογή του Άρθρου 10 του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.)

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο η οποία εστάλη στις Διευθύνσεις ΠΕΧΩΣΧ της Επικράτειας (για την ενημέρωση των ΥΔΟΜ χωρικής τους αρμοδιότητας) και αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) σε παραχωρημένα οικόπεδα και διόρθωση υπολογιστικού πίνακα ως προς την περίπτωση ζ της παρ.1 αυτού, αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα: Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών και μηχανικών για την εφαρμογή του άρθρου 10 …

περισσότερα...

ΕΑΑΔΗΣΥ: Δημοσίευση Ν.4903/2022 – Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 4903/2022 (Α46/5-3-2022) με τίτλο “Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις”, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις  που αφορούν σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα: – τα άρθρα 1 – 14 ρυθμίζουν τις ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ έργων υποδομών – τα άρθρα 18 – 26 αφορούν λοιπές ρυθμίσεις δημοσίων συμβάσεων που τροποποιούν επιμέρους άρθρα των ν. 4412/2016 και 4782/2021. …

περισσότερα...

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημοσίευσε ένα σχέδιο νόμου που αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχος και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, καθώς και τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε. https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11891934.pdf https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11891935.pdf https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11891936.pdf https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11891937.pdf

περισσότερα...

Νέες προσθήκες περιπτώσεων έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Σε συνέχεια της τελευταίας συμπλήρωσης εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, με νέα απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Ταγαρά η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, προστέθηκαν νέες περιπτώσεις που αφορούν στην έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Συγκεκριμένα, στη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ με τίτλο “Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας …

περισσότερα...

AllEscort