Αρχική / Έργα/Υποδομές / Δύο σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ΣΔΙΤ των €291 εκατ. της υδροδότησης της Αθήνας

Δύο σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ΣΔΙΤ των €291 εκατ. της υδροδότησης της Αθήνας

Δύο εταιρικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το διαγωνισμό του υπουργείου Μεταφορών Υποδομών για το έργο ΣΔΙΤ προυπολογισμού €291 εκατ. που αφορά στη λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της μείζονος περιοχής της Πρωτεύουσας.

Το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα περιλαμβάνει τα φράγματα και του ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκης, τις γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, τα υδραγωγεία, τα δίκτυα μεταφοράς μήκους 400 χιλιομέτρων και τα αντλιοστάσια, που αποτελούν την κύρια υποδομή για την υδροδότηση του Λεκανοπεδίου. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να προχωρήσει τις απαιτούμενες επενδύσεις βαριάς και ελαφριάς συντήρησης, καθώς και τη λειτουργία του ΕΥΣ για την επόμενη 20ετία.

Ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται με πληρωμές διαθεσιμότητας.

Τις υποδομές λειτουργεί και συντηρεί μέχρι σήμερα η ΕΥΔΑΠ η οποία δεν συμμετείχε στον σχετικό διαγωνισμό καθώς μέχρι την λήξη του στις 20/1/2022 δεν είχε τροποποιηθεί ο ιδρυτικός νόμος της εταιρείας 

Σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδήλωσαν δύο μόνο σχήματα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (με τις θυγατρικές της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και Ηλέκτωρ) και η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Intrakat.

Η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ
Τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ΣΔΙΤ του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.), γνωστοποίησε η ΕΥΔΑΠ με ανακοίνωσή της.

Οπως αναφέρει η εταιρεία “στις οικονομικές καταστάσεις και στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αναφέρεται ότι το πλαίσιο της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο «περιλαμβάνει τη ρύθμιση θεσμικών θεμάτων, όπως τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ».

Επίσης στις οικονομικές καταστάσεις του Α’ Εξαμήνου 2021 αναφέρθηκε ότι «με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ανατίθεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. η συντήρηση και λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της μείζονος περιοχής της Πρωτεύουσας για τρία έτη. Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, η συντήρηση και λειτουργία του Ε.Υ.Σ. θα ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανάδοχο, ο οποίος θα αναδεικνύεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τον ν. 3389/2005 (Α’ 232), στην οποία διαγωνιστική διαδικασία προτίθεται να συμμετάσχει η ΕΥΔΑΠ»

Με βάση τεκμηριωμένες μελέτες υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ αλλά και γνωμοδότηση εξωτερικού νομικού σύμβουλου, η συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στο σχετικό διαγωνισμό είναι εφικτή μόνον εφόσον τροποποιηθεί ο ιδρυτικός νόμος της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο ιδρυτικός νόμος της ΕΥΔΑΠ έγινε πολύ πριν από την εφαρμογή Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ως εκ τούτου, δεν προβλέπει δυνατότητα της ΕΥΔΑΠ να συμμετέχει σε ΣΔΙΤ εκτός της Περιφέρειας Αττικής, όπου δραστηριοποιείται.

Η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου δεν έγινε έως και την προθεσμία υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 20/1/2022, παρά τις σχετικές ενέργειες της Εταιρείας, και συνεπώς, η ΕΥΔΑΠ δεν δύναται να συμμετάσχει στην Α’ φάση του ανωτέρω διαγωνισμού.

Η ΕΥΔΑΠ προχωράει απρόσκοπτα το έργο της για να επιτύχει τους στόχους του δυναμικού αναπτυξιακού και στρατηγικού σχεδιασμού της προς όφελος των μετόχων, καταναλωτών και εργαζομένων της.

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …