Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Ηλεκτρονικά Τιμολόγια – Ποιοι, πού και πότε τα βάζουν και πώς θα ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία

Ηλεκτρονικά Τιμολόγια – Ποιοι, πού και πότε τα βάζουν και πώς θα ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία

Η μηχανογραφική έκδοση των παραστατικών είναι αυτό που θα απασχολήσει επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες τις επόμενες ημέρες σε σχέση με την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων που σύμφωνα με την Α1138/20 ξεκινάει από την 01/10/2020.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για να λειτουργήσουν σύννομα στις νέες απαιτήσεις της Α.Α.Δ.Ε. Ας δούμε τι ισχύει ξεχωριστά ανά περίπτωση:

1. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης και μπορούν να κάνουν χρήση της καταχωρητικής φόρμας στην ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις :

– Τα Νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας – διπλογραφικά (ΕΠΕ-ΑΕ-ΙΚΕ) ή και ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά λόγω τζίρου και εκδίδουν έως 50 παραστατικά πωλήσεων το έτος.

– Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία β κατηγορίας – απλογραφικά με τζίρο έως 50.000€/έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

· όσοι εξ αυτών εκδίδουν Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, οφείλουν να τις καταχωρούν στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο και ανά απόδειξη, από την 01/01/2021.

· για την περίοδο 01/10/2020 ως και 31/12/202, οι λιανικές πωλήσεις θα καταχωρούνται ανά μήνα συγκεντρωτικά.

Αυτό απαντάει και στο ερώτημα πώς δηλαδή ξεκινάει η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω της myDATA την 01/10/2020, ενώ οι ταμειακές και φορολογικοί πήραν παράταση για αντικατάσταση σε νέου τύπου μέχρι την 31/10/2020.

2. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ή θα προμηθευτούν πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης και δεν είναι υπόχρεοι να κάνουν χρήση ταμειακής μηχανής, φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που η φύση της εργασίας τους είναι η παροχή υπηρεσίας (Ιατροί – δικηγόροι -Μηχανικοί – Εκπαιδευτήρια – κέντρα αισθητικής κ.ά.) έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ορισμένα από τα επαγγέλματα τα οποία, μεταξύ άλλων, εξαιρούνται από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – Αύγουστος 2020) είναι τα εξής:

· Ιατροί- Πολυιατρεία

· Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες και συναφή

· Δικηγόροι – Συμβολαιογράφοι

· Σύμβουλοι επιχειρήσεων – Λογιστικά γραφεία

· Παραϊατρικά επαγγέλματα

· Parking

· Ξενοδοχεία – Πανσιόν – ενοικιαζόμενα και χώροι διαμονής

· Εκπαιδευτήρια – Φροντιστήρια

Επίσης, στην ίδια κατηγορία ανήκουν και όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις (πλην λίγων εξαιρέσεων) δηλαδή όσες πωλούν τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες τους χονδρικώς με τιμολόγια. Κάθε επιχειρηματίας μπορεί να συμβουλευτεί ως προς αυτό τον λογιστή του.

Αυτό σημαίνει πως η εμπορική εφαρμογή που διαθέτουν, εφόσον πληροί την τεχνική περιγραφή διεπαφών REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων για χρήστες ERP, μπορεί να αποστείλει απευθείας τα δεδομένα στην πλατφόρμα mydata για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

3. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και είναι υπόχρεοι να κάνουν χρήση ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις, εφόσον εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους, οφείλουν να συνδέουν την εφαρμογή τιμολόγησης με φορολογικό μηχανισμό που έχει ειδική κρατική άδεια.

Το όνομα του φορολογικού μηχανισμού έχει ταυτιστεί και με την έννοια «το μηχανάκι της εφορίας».

Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτήν την υποχρέωση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές που εκδίδουν μηχανογραφικά παραστατικά λιανικών πωλήσεων εμπορευμάτων (και προϊόντων) από μια εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης.

Από τον Αύγουστο 2020, οι επιχειρήσεις που εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους, έχουν επίσης την επιλογή αντί χρήσης του φορολογικού μηχανισμού να κάνουν χρήση αδειοδοτημένου παρόχου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Ο φορολογικός μηχανισμός δημιουργεί την ΠΑΗΨΣ (ενώ ο Πάροχος δημιουργεί την ΥΠΑΗΕΣ). Και τα δύο, είναι οι συμβολοσειρές που «κλειδώνουν» τα δεδομένα του παραστατικού, με την διαφορά ότι το παραστατικό με την ΠΑΗΨΣ αποθηκεύεται τοπικά, ενώ το παραστατικό με την ΥΠΑΗΕΣ αποθηκεύεται στο διαδίκτυο.

Οι επιχειρήσεις αυτές, αν δεν διαθέτουν μηχανογραφικό πρόγραμμα έκδοσης αποδείξεων, έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση ταμειακής μηχανής.

* Ο κ.Νικόλαος Σπυρόπουλος είναι Software analyst and co Founder στην i-spirit Software

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …