Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Πως επιλέγω ασφαλιστική κατηγορία σε περιπτώσεις παράλληλης μισθωτής απασχόλησης (έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί κλπ.)

Πως επιλέγω ασφαλιστική κατηγορία σε περιπτώσεις παράλληλης μισθωτής απασχόλησης (έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί κλπ.)

Με τον ν.4670/2020 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς των εμμίσθων δικηγόρων, μηχανικών κλπ με πολλαπλές αναφορές στο Νόμο. Σε γενικές γραμμές δεν αλλάζουν οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ, που διατηρούνται όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με το ν.4578/2018, ούτε οι εισφορές επί των αποδοχών, αφού τα ποσοστά των κρατήσεων παραμένουν τα ίδια.

Αντιθέτως επέρχεται μεγάλη αλλαγή στις εισφορές από την άσκηση της παράλληλης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος αφού πλέον οι έμμισθοι ασφαλισμένοι με αποδοχές 935 ευρώ (και νέοι έμμισθοι πενταετίας με αποδοχές 740 ευρώ) απαλλάσσονται πλήρως από το ειδοποιητήριο.

Έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί, υγειονομικοί και λοιποί εξομοιούμενοι (ειδικοί συνεργάτες, καθηγητές, αμειβόμενοι με ΤΠΥ, μετακλητοί κλπ.) που ασκούν παράλληλα και ελεύθερο επάγγελμα οφείλουν να επιλέξουν Ασφαλιστική Κατηγορία.

Κατά τη διαδικασία επιλογής επιλέγεται υποχρεωτικά το πεδίο ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

Τούτο είναι υποχρεωτικό και κεφαλαιώδους σημασίας, διότι είναι η πρώτη φορά που ο ΕΦΚΑ παρέχει τη δυνατότητα στον παράλληλα ασφαλισμένο να το δηλώσει ηλεκτρονικά. Αυτό φυσικά θα διασταυρωθεί με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ (ΑΠΔ, ΕΑΠ κλπ.).

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ:

Έμμισθος δικηγόρος (μηχανικός, υγειονομικός κλπ.) που δεν επιθυμεί να καταβάλλει επιπλέον εισφορές με ειδοποιητήριο (πλην των 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ όπου απαιτείται) δηλώνει την υποχρεωτική για την περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης 2η Α.Κ. των 252 ευρώ. Αν και εφόσον την υπερκαλύπτει από τις εισφορές (εργοδότη -ασφαλισμένου) λαμβάνει ειδοποιητήριο μηδενικών εισφορών υπέρ κύριας ασφάλισης και υγείας.

Έμμισθος ασφαλισμένος νέος πενταετίας δηλώνει την ειδική κατηγορία των 126 ευρώ αντιστοίχως.

ΧΡΗΣΙΜΑ:

 • Έμμισθος ασφαλισμένος με αποδοχές μικτές 2.500 ευρώ και άνω καλύπτει ή υπερκαλύπτει την ανώτατη Α.Κ. οπότε ακόμη και αν την επιλέξει πρακτικά θα λάβει μηδενικό ειδοποιητήριο.
 • Συνιστάται προς αποφυγή λαθών κατά την πρώτη εφαρμογή, η επιλογή της υποχρεωτικής 2ης Α.Κ. ώστε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες χρεώσεις, λόγω της ελλιπούς επικοινωνίας των συστημάτων του ΕΦΚΑ σε πραγματικό χρόνο.
 • Σε περίπτωση διακοπής της έμμισθης απασχόλησης ο ασφαλισμένος καταβάλει εξ ιδίων το σύνολο της Α.Κ. που έχει επιλέξει.
 • Προθεσμία επιλογής μέχρι 13.3.2020
 • Έμμισθοι δικηγόροι με κλειστά βιβλία δεν επιλέγουν, ενώ λογικά το σύστημα δεν θα τους παρέχει αντίστοιχη επιλογή.

Ακολουθούν οι επίσημες οδηγίες από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ:

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ έξι(6) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

 

 • Για όσο διάστημα ο ασφαλισμένος απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός, οι εισφορές που καταβάλλονται από την μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει. Για το χρονικό διάστημα αυτό οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας.
 • ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Εάν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία ανώτερη της 2ης, ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει την διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης.

Σημείωση δική μας (αν και εφόσον δεν καλύπτει ή υπερκαλύπτει με τις εισφορές από την μισθωτή απασχόληση την ανώτερη α.κ. που επιλέγει κατά την αληθή έννοια του άρθρου 36 ν.4387/2016)

  • Εάν διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφοροδότησή γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο (Σημείωση δική μας: Δεν τεκμηριώνεται απολύτως στο Νόμο, θα έπρεπε να παρέχεται δικαίωμα επιλογής όπως και στον νεοεισερχόμενο στην ασφάλιση).
  • Σε κάθε περίπτωση, με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€, μόνο εφόσον δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.
  • Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
  • Η επιλογή θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

  • Η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ έως και την Παρασκευή 13/3/2020.

 

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

e-forologia.gr

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …