Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Στο κόκκινο ο ΕΦΚΑ για την είσπραξη περσινών οφειλών από 550.000 μη μισθωτούς

Στο κόκκινο ο ΕΦΚΑ για την είσπραξη περσινών οφειλών από 550.000 μη μισθωτούς

Δυο μέρες προθεσμία έχουν έως 550.000 μη μισθωτοί, δηλαδή επαγγελματίες και αγρότες προκειμένου να καταβάλλουν την 1η δόση των χρεωστικών υπολοίπων από τους συμψηφισμούς των εισφορών του 2017.

Ο λόγος για όσους δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015, κατέβαλλαν το 2017 εισφορές κάτω από τις ελάχιστες ή δεν έκαναν καμία καταβολή πέρσι.  

Το συνολικό ποσό το οποίο δεν κατέβαλλαν  το 2017, πρέπει να το  καταβάλλουν σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη πρέπει να καταβληθεί έως 31 Μαΐου και η τελευταία έως 28 Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, εκείνοι που έχουν οφειλές από το 2017 είναι όσοι:

– Δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015 και σε κάθε περίπτωση πάνω από 4922 (οι αγρότες) – 7032 (οι επαγγελματίες) .

Δεδομένου, ότι οι εισφορές του 2017 είχαν υπολογισθεί με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015, κατέβαλλαν χαμηλότερες εισφορές σε σχέση με εκείνες που έπρεπε –με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016. Τώρα πρέπει να καταβάλλουν την αρνητική διαφορά μεταξύ καταβληθεισών και καταβλητέων εισφορών.

– Έκαναν μερική καταβολή των εισφορών του 2017.

Οι εν λόγω μη μισθωτοί κατέβαλλαν ποσά χαμηλότερα από τις κατά περίπτωση ελάχιστες εισφορές. Οι ελάχιστες εισφορές ανέρχονται για τους επαγγελματίες σε 158 ευρώ (26,9% Χ 7032 ευρώ:12 μήνες) συν 10 ευρώ κράτηση υπέρ του ΟΑΕΔ. Με άλλα λόγια, οι επαγγελματίες έπρεπε να καταβάλλουν το 2017 τουλάχιστον 158 ευρώ ακόμα και αν δήλωσαν κάτω από 7.032 ευρώ.  Όποιος κατέβαλλε κάτω από 158 ευρώ, πρέπει να καταβάλλει το άθροισμα των ποσών που υπολείπονται των 158 ευρώ καθ’ όλο το 12μηνο του 2017.

-Δεν  έκαναν καμία καταβολή.

Οι επαγγελματίες και οι αγρότες αυτοί δεν πλήρωσαν ούτε ευρώ το 2017. Συνεπώς χρωστάνε τις εισφορές του 12μηνου του περασμένου έτους, όπως αυτές έχουν υπολογισθεί με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.

Για όλους αυτούς έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο έχει αναρτηθεί στους ατομικούς λογαριασμούς στους οποίους έχουν πρόσβαση οι αυτασφαλισμένοι διαμέσου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

Το υπόλοιπο αυτό θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση πρέπει να εξοφληθεί έως την Τετάρτη 31 Μαΐου.

Όποιος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τη δόση αυτή, θα χάσει την ασφαλιστική του ικανότητα και ενημερότητα, ακόμα και αν έχει καταβάλλει έως 18 Μαΐου τις τρέχουσες εισφορές για τον μήνα Μάρτιο (με βάση το 85% του καθαρού εισοδήματος του 2016 και των καταβληθεισών εισφορών του 2017).

Τι γίνεται με όσους έχουν πιστωτικό υπόλοιπο

Μέχρι τις 31 Μαΐου, επίσης, θα πρέπει να δηλώσουν στον ΕΦΚΑ, όσοι μη μισθωτοί έχουν πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50 ευρώ, αν θέλουν να λάβουν το υπόλοιπο αυτό  “στο χέρι” ή θέλουν να το συμψηφίσουν με μελλοντικές υποχρεώσεις τους προς τον ΕΦΚΑ. 

Ο λόγος για όσους επαγγελματίες και αγρότες δήλωσαν το 2016 χαμηλότερο  εισόδημα σε σχέση με το 2015 και έτσι προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ καταβληθεισών και καταβλητέων εισφορών το 2017.

Τα πιστωτικά υπόλοιπα κάτω των 50 ευρώ, θα συμψηφισθούν με τις μελλοντικές υποχρεώσεις των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ.

Εξάλλου, τα πιστωτικά υπόλοιπα θα συμψηφισθούν με παλιότερες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …