Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Η εξέλιξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Τα φωτοβολταϊκά σέρνουν το “κάρο” των ΑΠΕ από το 2014

Η εξέλιξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Τα φωτοβολταϊκά σέρνουν το “κάρο” των ΑΠΕ από το 2014

Τα 30,3 GW φτάνουν οι άδειες παραγωγής για έργα ΑΠΕ που έχουν χορηγηθεί σε όλη τη χώρα μέχρι το τέλος του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το υπό διαβούλευση δεκαετές πλάνο ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ 2020-2029. Οι άδειες αφορούν κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά, ενώ σε μικρότερη έκταση αφορούν υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς καύσης βιομάζας ή βιοαερίου.

Έως το τέλος του 2019, στο ΕΣΜΗΕ λειτουργούσαν οι Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6373 MW, εκ των οποίων τα 3301 MW αφορούν αιολικά πάρκα και τα 2640 MW αφορούν φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συνολική συνεισφορά από τις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπολογίζεται σε πάνω από 30% στο ισοζύγιο του ΕΣΜΗΕ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

pinakas_8_hronologiki_exelixi.png?itok=1

 

Ενδιαφέρον έχει, επίσης, να δει κανείς την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος των σε λειτουργία Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και των Σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) οι οποίοι έχουν συνδεθεί στο Σύστημα μετά το έτος 2004. Βλέπουμε ότι σημειώνεται αύξηση σε ετήσια βάση.

shima_2.png?itok=0vLVbw3b

Στο παρακάτω Σχήμα δίνεται η εξέλιξη της παραγόμενης ενέργειας αντίστοιχα από τους σε λειτουργία Σταθμούς ΑΠΕ και τους Σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και της θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που συνδέθηκαν στο Σύστημα την ίδια περίοδο.

shima_3.png?itok=naV86lEF

Όπως υπογραμμίζεται στο δεκαετές του ΑΔΜΗΕ, από τα παραπάνω στοιχεία, γίνεται φανερή η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην αύξηση της συνολικής συμμετοχής των Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας για το διάστημα από το έτος 2014 (οπότε και σταθεροποιήθηκε η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών) έως και σήμερα. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται λεπτομερώς η συμβολή των φωτοβολταϊκών σταθμών από το έτος 2014 ανά κατηγορία, ενώ επίσης φαίνεται και η εποχιακή μεταβολή της παραγωγής.

shima_4.png?itok=SPHWz-6W

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …