Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Στη δημοσιότητα από την ΡΑΕ η μελέτη της Afry για την βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ – Όλα τα μέτρα που προτείνονται

Στη δημοσιότητα από την ΡΑΕ η μελέτη της Afry για την βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ – Όλα τα μέτρα που προτείνονται

Δραματική θα ήταν η επιδείνωση της βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τα επόμενα χρόνια εάν δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα του ΥΠΕΝ. Αυτό προκύπτει από την μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία AFRY για λογαριασμό της ΡΑΕ και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα (Δείτε ολόκληρη τη μελέτη στο τέλος του κειμένου στα Συνοδευτικά Αρχεία) .

Η μελέτη δεν περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξης που αποφάσισε το ΥΠΕΝ τον Νοέμβριο του 2020 και τα οποία περιλαμβάνονται σε χωριστό μέρος της μελέτης με ιδία εκτίμηση για την ροή των εσόδων στον Ειδικό Λογαριασμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

s.png?itok=wC4Hn8U_

Σύμφωνα με την εκτίμηση των συντακτών της έκθεσης, το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ θα έφτανε (χωρίς τα μέτρα του ΥΠΕΝ) σε επίπεδα κοντά στο 1 δις μέχρι το τέλος του 2022, εάν δηλαδή συνεχιζόταν η ίδια πολιτική και εφόσον ευοδωθούν οι υφιστάμενες προσδοκίες σε επίπεδο αγοράς.

Στο σενάριο βάσης, το ετήσιο σωρευτικό υπόλοιπο του ΕΛΑΠΕ αναμένεται να βελτιωθεί από το 2024 και μετά όταν και το ετήσιο έλλειμμα θα ανέρχεται στα 164 εκατομμύρια ευρώ, συγκριτικά βελτιωμένο από την πρόβλεψη για έλλειμμα 339 εκατ ευρώ τον αμέσως προηγούμενο χρόνο. Σημειώνεται, ωστόσο, πως ακόμη κι αν το ετήσιο έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ μειωθεί μακροπρόθεσμα με ένα πλεόνασμα το 2030, ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ θα έχει ήδη συσσωρεύσει περίπου έλλειμμα της τάξης του 1.7 δις το 2030.

Στο σενάριο “Stress Test” το σωρευτικό έλλειμμα το 2030 ανέρχεται σε 4.2 δις ευρώ. Οι χαμηλότερες τιμές οδηγούν σε χαμηλές ροές εισροών και οι πληρωμές FiP αυξάνονται καθώς αυξάνονται τα έργα ΑΠΕ με συμβόλαια feed in premium. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη του ΕΛΑΠΕ στα δύο σενάρια που περιλαμβάνει η μελέτη.

 

stigmiotypo_othonis_2021-02-26_193632.pn

 

Μεσοπρόθεσμα προτείνονται μια σειρά μέτρα προς την αναστροφή της πορείας περαιτέρω “διολίσθησης” του ΕΛΑΠΕ:

 • Αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ
 • Θέσπιση τέλους προμηθευτή
 • Θέσπιση χρέωσης για τους παραγωγούς ΑΠΕ
 • Αύξηση του μεριδίου υπερ ΑΠΕ από τα δικαιώματα Ρύπων και
 • ένας περισσότερο μόνιμος κόφτης στα έργα Feed in Tariff.

Μακροπρόθεσμα μέτρα βιωισιμότητας

Στοχεύοντας σε μια περισσότερο βιώσιμη και ανθεκτική στο χρόνο λύση για την βιωσιμότητα του Λογαριασμού, οι συντάκτες της έκθεσης περιλαμβάνουν και προτάσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, υπό το πρίσμα κινήρων που θα στοχεύουν σε ευρύτερη απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος αλλά και αναγνώρισης από τους καταναλωτές των ωφελειών που έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα προτείνονται τα εξής μέτρα συνοπτικά:

 • χρηματοδότηση από μια ευρύτερη βάση μέσω της εισαγωγής φόρου άνθρακα σε θέρμανση και μεταφορές
 • μεγαλύτερη στήριξη από τους μεγάλους καταλωτές (ακόμη και από τους οικιακούς καταναλωτές) και προμηθευτές σε εθελοντική βάση

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται πως στο μακοπρόθεσμο μοντέλο για τον ΕΛΑΠΕ πρέπει να στηρίζεται στα εξής:

 • συνέχιση των υφιστάμενων εισροών
 • προσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ ανάλογα με την πορεία εξισορρόπησης του λογαριασμού αλλά με ένα όριο
 • Εισαγωγή φόρου άνθρακα στις εκπομπές στους τομείς θέρμανσης και ψύξης και μεταφορών όπου μέρος των εσόδων να καταλήγει στον ΕΛΑΠΕ. Αν παρουσιαστεί πλεόνασμα τότε τα εν λόγω κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση απανθρακοποίησης (ηλεκτροκίνηση, ενεργειακή αποδοτικότητα κ.α.)
 • Θεσπιση πλαισίου για την προώθηση των “πράσινων πιστοποιητικών” με εθελοντικές συνεισφορές
 • να διατηρηθεί η “option” περικοπής των FiT με αντάλλαγμα την επέκταση σύνδεσης δικτύου.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των προτάσεων της έκθεσης:

ddd.png?itok=FOkvmvAw

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΡΑΕ:

Σε συνέχεια της απόφασης της ΡΑΕ 1654/2020  για τον Καθορισμό της Χρέωσης Βάσης του άρθρου 143 παρ. 3β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2021, η ΡΑΕ δημοσιοποιεί την μελέτη της Afry με θέμα «Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης ενεργειακής μετάβασης, βάσει των στόχων του ΕΣΕΚ»

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …