Αρχική / Επικαιρότητα / Αδήλωτα τετραγωνικά: Νέες διευκρινίσεις για την επεξεργασία & ολοκλήρωση των δηλώσεων από το ΥΠΕΣ

Αδήλωτα τετραγωνικά: Νέες διευκρινίσεις για την επεξεργασία & ολοκλήρωση των δηλώσεων από το ΥΠΕΣ

Το υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Στέλιου Πέτσα δίνει διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία επεξεργασίας και ολοκλήρωσης των δηλώσεων για τα επιπλέον τετραγωνικά που έχουν δηλωθεί στους δήμους μέσω της πλατφόρμας διόρθωσης τετραγωνικών της ΚΕΔΕ.

Ειδικότερα ενημερώνει ότι  η εκκαθάριση των δηλώσεων, παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου, βάσει του άρθρου 91 του ν. 4790/2021.

Στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι καλούνται να μεριμνήσουν για την εκκαθάριση των ως άνω σχετικών δηλώσεων, που υποβλήθηκαν είτε μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ (tetragonika.govapp.gr) είτε στον οικείο δήμο (αυτοπροσώπως ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει), εντός της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας.

Με βάση δε στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την ΚΕΔΕ , διαπιστώνεται πανελλαδικά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δηλώσεων παραμένει, για αρκετό χρονικό διάστημα, σε κατάσταση επεξεργασίας αυτών.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του ΥΠΕΣ: «Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των δηλώσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, προς διευκόλυνση των πολιτών αλλά και των υπηρεσιών σας που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, σας υπενθυμίζουμε την υπ΄ αριθμ. 243/Α.Π. 44318/15- 7-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, στην οποία επισημαίνεται ότι «δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η υποβολή οποιωνδήποτε συμπληρωματικών, της δήλωσης μεταβολής, στοιχείων, δικαιολογητικών ή τεκμηρίων και ως εκ τούτου η προσκόμιση των τελευταίων δεν συνιστά κατ΄ αρχήν  νόμιμη υποχρέωση του δηλούντος», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3230/2004 (Α 44).

Κατά συνέπεια στην περίπτωση, που από τα δηλωθέντα από τους υπόχρεους τετραγωνικά της επιφάνειας ακινήτων τους (με βάση το Περιουσιολόγιο-Ε9), προκύπτει διαφορά σε σχέση με τα παλαιόθεν δηλωθέντα (μέσω των οικείων δήμων), στον ΔΕΔΔΗΕ, δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση των σχετικών δηλώσεων από τον οικείο Δήμο.

Ο ως άνω κανόνας, της αποδοχής των υπευθύνων δηλώσεων που βασίζονται στα καταγεγραμμένα στοιχεία των φορολογικών αρχών, κάμπτεται μόνο για τις περιπτώσεις δηλώσεων που καταλείπουν κενά ή προβληματικά-ασαφή σημεία, οπότε ενδεχομένως να χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή και επιπλέον προσκόμισης δικαιολογητικών προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από τον οικείο Δήμο».

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …