Αρχική / Eργασιακά / Παράταση προθεσμίας έως 31/7/2016 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Παράταση προθεσμίας έως 31/7/2016 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

NOMOΣ 4403/ 7-7-2016

 

Αρ. Φύλλου 125 τεύχος Α

 

Άρθρο 67

 

Το άρθρο 33 του Ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

 

Η προθεσμία του εδαφίου α’ και του εδαφίου β’ της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 9 του Π.δ. 100/2010(Α’ 177), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4178/2013 (Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν. 4315/2014 (Α’ 269), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2016. Από την 1η Αυγούστου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.

 

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

 

Πηγή: http://www.teekerk.gr/index.php/139-news/758-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CF%89%CF%82-31-7-2016-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82.html

Check Also

ΕΕΤΑΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου μηχανικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για μηχανικούς στο πλαίσιο του έργου: “Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων …