Αρχική / Eργασιακά / Τροποποιείται η περιοχή αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην Ακρόπολη

Τροποποιείται η περιοχή αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην Ακρόπολη

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε σήμερα την τροποποίηση της αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, με τη σημερινή τροποποίηση η οποία έρχεται σε συνέχεια επανεξέτασης των όρων δόμησης της ευρύτερης περιοχής που περιβάλει την Ακρόπολη και ειδικότερα της Περιοχής Μακρυγιάννη / Κουκάκι, διορθώνεται η περιοχή εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης.

Αναλυτικά, στο κείμενο της απόφασης η οποία αποστέλλεται προς τη Δ/νση Νομοθετικού Έργου & Πρωτοβουλίας/ΥΠΕΝ, αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/19518/1064/4.3.19 Υ.Α. (ΦΕΚ 106/Δ/12.3.2019) περί «Αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων» ως προς την περιοχή εφαρμογής της.

ΣΧΕΤ:
α) Το με αρ. πρωτ. 18981/226/1.3.19 έγγραφο ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ.
β) Η υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/19518/1064/4.3.19 Υ.Α. (ΦΕΚ 106/Δ/12.3.2019) «Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων».
γ) Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/100463/659/1.11.2019 Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ (ΑΔA: ΨΦΔΡ4653Π8-ΜΒΡ) με την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε ομάδας εργασίας (β’ φάση) και ορίστηκε ως έργο της η επανεξέταση των όρων δόμησης της ευρύτερης περιοχής που περιβάλει την Ακρόπολη και ειδικότερα της Περιοχής Μακρυγιάννη / Κουκάκι.

Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τη (β) σχετική Υ.Α. «Αναστέλλεται για ένα (1) έτος η έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση α) νέων κτιρίων με ύψος που υπερβαίνει τα δεκαεπτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (17,50μ) και β) προσθηκών καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, όταν προκύπτει ύψος κτιρίου που υπερβαίνει τα δεκαεπτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (17,50μ) στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων…».

Μετά την επεξεργασία του θέματος από την ομάδα εργασίας, όπως συγκροτήθηκε με τη (γ) σχετική Υ.Α., διαπιστώθηκε ότι:

 1. Υπάρχουν περιοχές, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην παραπάνω αναστολή, οι οποίες επίσης δεν προστατεύονται από ειδικό διάταγμα και τα ύψη των οικοδομών υλοποιούνται κατά ΝΟΚ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις παρακάτω:

  1. τα Ο.Τ. που περιβάλλονται από τις οδούς Μακρυγιάννη, Χατζηχρήστου, Συγγρού και Δ. Αρεοπαγίτου.
  2. τα Ο.Τ. που περιβάλλονται από τις οδούς Ερεχθείου, Φράττι, Ροβέρτου Γκάλι και Καβαλλότι.
 2. Στην περιοχή αναστολής συμπεριλαμβάνονται περιοχές στις οποίες έχουν θεσμοθετηθεί ειδικά διατάγματα προστασίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής:

  1. η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βουλιαγμένης, Ζεύξιδος, Βρησηίδος, Αγλαονίκης, Μαργαρίτη, Κοκκίνη, Περραιβού, της επεκτάσεως της οδού Καρέα, Καρέα, Μενεκράτους και Αγκύλης.
   Στην παραπάνω περιοχή με το από 22.3.71 π. Δ/γμα «Περί τροποποιήσεως του ύψους και του αριθμού ορόφων των οικοδομών των ανεγειρομένων επί οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών» (ΦΕΚ 75 Δ) τροποποιήθηκε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων, με ανώτερο ύψος τα 17,50 μ.
  2. η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ραζηκότσικα, Καρέα, Τιμολέοντος, Βουλιαγμένης, Περραιβού, Κοκκίνη, Θεοφιλοπούλου, Μεναίχμου, Καλλιρρόης και Αναπαύσεως.
   Στην παραπάνω περιοχή με το από 4.11.71 π. Δ/γμα «Περί τροποποιήσεως του ύψους και του αριθμού ορόφων των οικοδομών των ανεγειρομένων επί ενίων οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών» (ΦΕΚ 259 Δ) τροποποιήθηκε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων, με ανώτερο ύψος τα 17,50 μ.
 3. Το Ο.Τ. στην περιοχή Πετραλώνων που περικλείεται από τις οδούς Τριών Ιεραρχών, Δημοφώντος, Κυδαντινών και Παλληναίων, βρίσκεται εντός περιοχής εξαίρεσης από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου (Α.Ν. 395/68), σύμφωνα με το από το από 20.7.68 Β. Δ/γμα (ΦΕΚ 132 Δ).

Μετά τις αναφερόμενες διαπιστώσεις της ομάδας εργασίας, θεωρείται σκόπιμη η τροποποίηση των ορίων της περιοχής αναστολής, ώστε να συμπεριληφθούν οι ανωτέρω περιοχές 1.α) και β) και να απαλειφθούν οι περιοχές 2.α) και β) και 3.

Ως εκ τούτου, αποφασίζεται η τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/19518/1064/4.3.19 Υ.Α. (ΦΕΚ 106/Δ/12.3.2019) περί «Αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων»μόνον ως προς τα όρια εφαρμογής της, με αντικατάσταση του παλαιού διαγράμματος που τη συνοδεύει, με νέο και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ως προς τη σύνταξη της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …