Αρχική / Νομοθεσία / Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο

Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο

Δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ (2216Β) Απόφαση με τίτλο :

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136).

Υποχρεωτική εφαρμογή σε ένα μήνα από σήμερα …

άρθρο 40 ν4409_2016.pdf

ηλεκτρονική υποβολή Κτηματολόγιο.pdf

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view