Αρχική / Νομοθεσία / ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την στατική επάρκεια

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την στατική επάρκεια

Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).

ΦΕΚ Β 1643 2018.pdf

Check Also

Σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις

Δημοσιεύθηκε και επίσημα σε ΦΕΚ ο ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των …