Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Υποβολή συμφωνητικών για ολόκληρο το 2020 έως την 29η Ιανουαρίου 2021

Υποβολή συμφωνητικών για ολόκληρο το 2020 έως την 29η Ιανουαρίου 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση της ΑΑΔΕ Α.1185/2020 με την οποία τροποποιείται η απόφαση 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990» για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020.

Για την διευκόλυνση των φορολογουμένων να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται ότι:

1. «Ειδικά για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως του ημερολογιακού τριμήνου κατάρτισής τους, ορίζεται ετήσια υποβολή, με προθεσμία έως την 29η Ιανουαρίου 2021.».

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταλαμβάνει και τα συμφωνητικά που έχουν συνταχθεί και πριν την ημερομηνία αυτή.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου: https://www.taxheaven.gr/circulars/33959/a-1185-2020

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …