Αρχική / Eργασιακά / Δωρεάν παροχή νομικής πληροφόρησης στα μέλη του ΤΕΕ και σε Τεχνικές Επωνυμίες

Δωρεάν παροχή νομικής πληροφόρησης στα μέλη του ΤΕΕ και σε Τεχνικές Επωνυμίες

Το ΤΕΕ σε συνεργασία με τη βάση Νομικής Πληροφόρησης ΝΟΜΟΣ έχει εξασφαλίσει για τα Μέλη του και για τους εγγεγραμένους στις Τεχνικές Επωνυμίες πρόσβαση σε Νομική Πληροφόρηση για Μηχανικούς.

Η βάση Νομικής Πληροφόρησης ΝΟΜΟΣ περιέχει:

  • «Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Μηχανικού» με τις βασικές κατηγορίες θεμάτων που αφορούν τους μηχανικούς του ΤΕΕ
  • ΝΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ με παρουσίαση επικαιρότητας επί των νομοθετημάτων αποκλειστικά βάσει ΦΕΚ (χωρίς τυχόν μεταβολές) που αφορούν το σύνολο των τομέων δικαίου. Δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού άμεσα των πρόσφατων σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
  • Σύνολο Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, με παροχή ισχύοντος – προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση αφενός των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική νομολογία, νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ.
  • Δίκαιο της Ε.Ε στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη ΝΟΜΟΣ βάσεως δεδομένων CELEX της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
  • Σημαντική Νομολογία όλων των δικαστηρίων από το έτος 1980 περίπου μέχρι σήμερα σε πλήρες κείμενο συνοδευόμενο από αναλυτική περίληψη.
  • Αποδελτιωμένη (από 35 νομικά περιοδικά) σε περιλήψεις νομική αρθρογραφία (άρθρα, μελέτες) των τελευταίων 30 περίπου ετών πλέον πρόσθετου υλικού όπως π.χ. οι γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.
  • Νομολογία ΔΕΚ βάσει της βάσεως CELEX που είναι ενσωματωμένη στη ΝΟΜΟΣ.
  • FORUM μέσω του οποίου οι συνδρομητές επικοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να θέσουν ερωτήματα, να επιλύσουν αυτά και γενικότερα ν ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που αφορούν το επάγγελμα του μηχανικού.
    NOMOS: Τηλέφωνα επικοινωνίας: Γιώργος Μισσύρης 210 6672312 email: dimitra.spironikou@intrasoft-intl.com

Η πρόσβαση εξασφαλίζεται με κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι παρέχουν σύνδεση για 5 ώρες με δικαίωμα ανανέωσης για μια επιπλέον φορά έως 15-12-2017.

Σε περίπτωση ανανέωσης θα πρέπει να αποσταλεί νέα αίτηση προκειμένου να ληφθεί νέος κωδικός ο οποίος θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης πρέπει να αποσταλεί στην διεύθυνση support@tee.gr η παρακάτω αίτηση. Προϋπόθεση για τη δωρεάν Νομική Πληροφόρηση είναι η οικονομική ενημερότητα των συνδρομών του ΤΕΕ έως και το 2017.

 

 

Πηγή: ΤΕΕ

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …